14 Temmuz 2024 Paz

Seferli Nasıl Köy Olmaktan Kurtulur . İhsan ÇAM Konuyu Sizler İçin Araştırdı

2 Şansı Var.

 Seferli  Beldesi

Nasıl Köy Olmaktan  Kurtulur .

İhsan ÇAM Konuyu Sizler İçin Araştırdı

Büyükşehir Kanun Tasarısını İnceledim.

 Seferli  beldesinin Köye dönüşmesi iki şekilde önlenebilir.

1.  Seferli  Beldesi köy olmak istemiyor ise?  Seferli  Belediyesinde çalışanlar mağdur edilmek istenmiyor ise?  Seferli  Belediyesinin araç ve gereçleri özel idareye devir edilmek istenmiyor ise? Özel idareye devir edilen personel özel idarenin personel fazlası olması durumunda bu çalışanların havuza atılıp, havuzdan nerede ve hangi kurumda görev alacakları gibi durumlardan personel mağdur edilmek istenmiyor ise; garanti yapması gereken ve kanunen de uygun olan birinci yapacağı iş.

Salman Beldesine mahalle olarak katılmaya razı olacak. Personel ve araç gereçleri ile Salman Beldesine katılacak. Salman Beldesi de bu birleşmeye razı olacak. Yukarıda sayılan sorunlar yaşanmayacak. Kanun tasarısı buna izin veriyor. Tek şart birleşme yapacağı belde ile arada köy olmayacak. Ve her iki belde meclisi birleşmeyi kabul edecek. Belediye konunun 5393/8 maddesindeki şartlar bu birleşme için uygulanmayacak. Birleşme için son tarih ise; 30.06.2013

Birleşme olmaz ise; 30.06.2013 tarihten sonra artık seferli  köy  olarak kalacak ve personeli ile araç ve gereçleri özel idareye devir olacak.

2. İkinci olarak yapacağı diğer işlem ise; Büyükşehir yasası meclisten çıkana kadar Belediyeler konunun 5393 Sayılı yasanın 8 maddesinde belirtilen şartlara göre  Seferli  Beldesi Ortabölme köyünü ikna edip,  Seferli'ye  bağlarsa ve nüfus 2.000 sayısını geçerse Belediye olarak kalmaya devam edecek. Ancak bu maddenin işlemesi için zaman çok az. Hemen şimdi harekete geçmesi ve en azından denemeye başlamasını tavsiye ediyoruz. Zaten bu birleşme olmaz ve yetişmez ise Birinci seçeneğin yapılması için zaman var daha 30.06.2013 tarihine kadar Salman ile birleşme olabilecek. Tabii her iki taraf ister ise.

 Seferli  Belde olarak kalmak istiyor ise; bunlardan birini yapması gerekiyor. Aksi durumda zaman kaybeder ve çaba göstermez ise 30.06.2013 günü Seferli  Köyü  olarak kalmak zorunda.

www.akkusilcesi.com

Akkuş İlçesi İnternet Sitesi

Yapımcılarından İhsan ÇAM

BÜYÜKŞEHİR YASASININ KONU İLE İLGİLİ MADDELERİ 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlanna göre nüfusu 2.000'in altındaki Ekli (28) sayılı listedeki adlan yazılı belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldınlarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür.

(2) Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz mallan, hak, alacak ve borçlan il özel idaresine devredilir.

Ancak, köye dönüştürülen belediyelerin ihtiyaç duyulan taşınmazları ile araç ve gereçleri Komisyon karanyla ilgili köy tüzel kişiliğine bırakılır.

Mahkemelerde süren davalan ile belediye olarak faaliyet gösterdiği döneme ve yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda, muhatap ilgili il özel idaresidir.

(3) Bu yerleşim yerleri için 5779 sayılı Kanun uyarınca verilen paylar, tüzel kişiliğin kalktığı yıl için İçişleri Bakanlığınca İlbank A.Ş.'ye bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle beş yıl süreyle ilgili il özel idarelerine gönderilir.

(4) Köye dönüştürülen belediyelerin kanunlarla yapılandırılan borçları ile kamu kurumlanna ve İlbank A.Ş.'ye olan borçları, bu belediyelerin tüzel kişiliklerinin fiilen sona erdiği tarihi takip eden yıldan itibaren İlbank A.Ş. tarafından ilgili il özel idaresi tahakkukundan dördüncü fıkrada öngörülen miktarı geçmeyecek taksitler halinde ödenir.

(5) Birinci fıkra hükmü uyarınca köye dönüştürülen belediyeler, 30/06/2013 tarihine kadar 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisinin karan ile ortak sınır olan ve ekli (28) sayılı listeyle tüzel kişiliği sona ermeyen belediyeye mahalle olarak katılma talebinde bulunabilir. Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için katılacak belediye ile katılınacak olan belediyenin sınırları arasında başka bir belediye veya köy bulunamaz. Bu belediyelerin meskun sahalan arasındaki uzaklık on kilometreden fazla olamaz. Katılım işlemi katılınacak belediye meclisinin olumlu karan ile sonuçlanır. Başka il ya da ilçe -mülki sınınndaki bir belediyeye katılım olması durumunda belediye sının ile birlikte mülki sınır değişmiş sayılır. Ekli (28) sayılı listede yer almakla birlikte, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2000'in üzerine çıkaran belediyelerin tüzel kişilikleri korunur.

(6) Bu madde uyarınca bir başka belediyeye katılmak suretiyle tüzel kişilikleri sona eren belediyelerin personeli, her türlü taşımr ve taşınmaz mallan, hak, alacak ve borçlan bağlandığı belediyeye devredilir. Bu belediyelerin mahkemelerde süren davalar ile yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, katıldığı belediyedir.

(7) Bu belediyeler, personelini, taşınır ve taşmmazlan ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlannı il özel idaresine veya katılacaklan belediyeye, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bildirir. Bu belediyelerin taşınmazlannın tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmalan il özel idaresinin veya katılacaklan belediyenin onayına bağlıdır. Bu maddeye göre tüzel kişiliği kaldınlan belediyelerin taşınmazlannın satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmalan İçişleri Bakanlığının onayına tabidir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur alımlan hariç olmak kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyeler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlannın kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.

(8) Bu maddeye göre il özel idaresi veya belediyelere devredilen personelden ihtiyaç fazlası olanlar geçici 1 inci madde hükümlerine göre kamu kurumlarına devredilir.

(9) Daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle oluşan ve bu Kanuna göre yeniden köye dönüşen belediyelerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın valinin uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köy kurulabilir.

 ek 28 nolu listede

Akkuş İlçesinin 2 Beldesi yer almaktadır

Çayıralan

 Seferli  

 

Okuma: 410 
 

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
19AboneAbone Ol

Çok Okunanlar