7 Haziran 2023 Çar

Belediye Başkanı Metin İNCE, Göreve Geldiği Günden Beri Yapılan Çalışmaları ve 2010 Yılında Yapılacak Projeler Hakkında Bilgi Verdi

2010 yılında Belediyemiz araç parkına, Greyder, Silindir ve İtfaiye aracı kazandırılması planlanmaktadır. Bld. Başkan Metin İNCE

 

Çayıralan Belediye Başkanı

Metin İNCE

Belediye Başkanlığının

29 Mart 2009-31 Aralık 2009 dönemini değerlendirdi.

           
Çayıralan Belediye Başkanı Metin İNCE, göreve geldiği 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinden hemen sonra; Seçim öncesinde de beyan ettiği üzere 28 ana madde halinde yapmayı planladığı işlerden hareketle çalışmalara başladı.
 
İlk olarak, seçimden kaynaklanan siyasi çekişmelerden dolayı ortaya çıkan ve Çayıralanın hem imajına hem de gelişmesine engel teşkil eden gergin atmosferin dağılması için çalışmalara koyuldu. Bu kapsamda; oy veren vermeyen, aşağı mahalle yukarı mahalle ayrımı gözetmeksinizin Çayıralan Kasabasının bir bütün olduğu düşüncesi, bu çalışmalarda temel felsefe oldu.
 
 
Çayıralanımızın önem sırasına gore ana başlıklar altında sorunları masaya yatırılıp, imkanlar nispetinde çözüm yolları aranmaya ve uygulamaya konulmaya başlandı.
 
           
Bu sorunlar ana başlık halinde;
 
1-Eğitim,
2-Sağlık,
3-Yol, Altayapı ve çevre düzenlemesi,
4-Su,
5-Elektrik,
6-İletişim ve Sosyal yardımlar olarak sıralandı.
 
Peki bu sorunların üstesinden gelebilmek için neler yaptık;
 
1-EĞİTİM:
 
            Ükemizde hatta Beldemizde sorunların en başında EĞİTİM SORUNU ‘nun geldiği bilinciyle, Belediye imkanları nispetinde, bu alanda her türlü yatırım yapılmıştır ve yapılmaya devam edilecektir.
 
            Bu çalışmalara örnek verecek olursak;
 
            a) Bölgede bir ilk uygulama olan, 5 yıllık eğitim veren okul bünyesinde Belalan Mahallesinde Şehit Kemal BİDE İlköğretim Okulu (Eski adı Belalan İlköğretim Okulu) bünyesinde anasınıfı açılması sağlanarak, okul öncesi eğitimi başlatmıştır. 6 yaş grubu çocuklarımızın modern ortamda eğitim alabilmeleri için Belediyenin imkanları seferber edilmiş olup, her türlü ihtiyaçları giderilerek, çocuklarımızın bir aile sıcaklığında eğitim almaları sağlanmıştır.
 
            b) Aynı İlköğretim Okulunun bahçesi parke taşı ile döşenmiş, çevre düzenlemesi yapılmış, büyük bir eksiklik olan 3 kabinli WC yapılarak okulumuza kazandırılmıştır.
 
            c) Aynı okulumuzun diğer bina içindeki bilimum ihtiyaçları (kapı, pencere, döşeme, dolap, elektirk tesisatları, fotokopi makinesi temini v.b.) karşılanmıştır.
 
            d) Yine aynı okulumuzun atıl durumunda olan lojmanı tamirattan geçirilmiş, her türlü bakım ve onarımı yaptırılarak, 3 öğretmenin bir arada durabileceği, yaşanır bir mekan haline getirilmiştir.
 
            e) Merkez 8 yıllık eğtim ve öğretim veren Yazıkıyısı İlköğretim Okulununun bodrum katına masa ve sandalye temin edilerek, konferans salonu haline getirilmiştir.
 
            e) Yine bu okulumuzuda eğitim ve öğretim gören, ancak; taşımalı eğitim kapsamında olmadıklarından yemek  yiyemeyen diğer çocuklarımızın tamamına yemek verilmesi sağlanmıştır. Kasabamızın ilerlemesi ile pek işi olmayan, bütün işleri yapılan hizmetleri nasıl engellerim diye planlar kuranlar, taşımalı eğitimde olmayan çocuklarımıza okulda yemeği çok görüp şikayette bulunmuşlar, kargaşa ve tartışmalara meydan vermeden çocuklarımızın bundan etkilenmesini önlemek amacıyla bu uygulamadan daha sonra vazgeçilmiştir. 
 
            f) Yazıkıyısı İlköğretim Okulunun zamanla doğan ihtiyaçları anında karşılanmıştır. Örneğin; söz konusu okulun çevre düzenlemesi yapılmış ve kalorifer ateşçisi temin edilmiştir.
 
            g) Yine aynı okulda, her kata ve her sınıfa internet ağının kurulması sağlanmış ve öğrencilerimizin internet hizmetinden azami faydalanması için WYLES sistemi devreye sokulmuştur.
 
            h) Bu okulumuzun, seçimden hemen sonra art niyetli kişilerce içme suyu kesilmiş ve boruları tahrip edilmiştir. Belediyemizce adı geçen okula gelen içme suyu gözesi ve hattı değiştirilmek suretiyle, çocuklarımızın sağlıklı içme suya kavuşmaları sağlanmıştır.
 
            ı) Başarılı çocuklarımıza ödüller verilerek, okullarımıza başka yerleşim yerlerinden “kardeş okul” uygulaması sağlanarak, eğitim alanında görsel ve yazılı basında tanıtımı sağlanarak, başarının teşvik edilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmaların meyvesinin ileri zamanlarda görüleceği kuvvetle umulmaktadır. Beldemiz dahilindeki okullarda görev yapan öğretmenlerimizle sık sık yemekli toplantılar düzenlemek suretiyle, iyi diyalog kurulması sağlanmış bu suretle eğitimin kalitesi arttırılması amaçlanmıştır.
 
            Eğitime verilen bu destek ve saygıdeğer öğretmenlerimizin üstün gayretleri ile bu çalışmaların sonuçları alınmaya başlanmıştır. Örneğin; İlçemizde Fatih İlköğretim Okulu ile Birlikte sadece Belalan İlköğretim Okulu Valiliğimiz tarafından “KURUM BAŞARI BELGESİ” ile ödüllendirilmişlerdir.
 
            i) Taşımalı eğitim kapsamında, servis aracı tahsis edilmeyen yerleşim yerlerine, belediyemizce servis düzenlenerek, çocuklarımızın okula gelmesi sağlanmıştır.
 
            Eğitim hususunda, Belediyemiz üzerine düşen görevleri anında ve gecikmeden, en üst düzeyde yapmaya devam edecektir. Çünkü en iyi yatırım, insane yapılan yatırımdır. Çocuklarımıza yapılan yatırımdır…
 
 
 
2-SAĞLIK:
 
            a) Beldemiz merkezinde bulunan Sağlık Ocağına doktor atamasının yapılması sağlanmış olup, ataması yapılan doktorumuzun, Beldemizde kalması için, Belediyemize ait lojman yeniden faal hale getirilerek, doktorumuza tahsis edilmiştir.
 
            b) Sağlık Ocağının çevre düzenlemesi ve diğer (dam örtüsü ve boya, badana gibi) ihtiyaçları Belediyemizce karşılanmak suretiyle, halkımıza en iyi şartlarda hizmet vermesi sağlanmıştır.  
 
            c) Aynı sağlık ocağında boş bulunan Ebe ve Hemşire Kadrosunun yerine Vekil Hemşire kadrosu talebinde bulunulmuş olup, yakın zamanda Vekil Hemşirenin Sağlık Ocağımıza atanması beklenmektedir.
 
            d) Beldemizde ambulans bulunmadığından, çok acil hastalarımızı en yakın sağlık kuruluşuna, Belediyemiz araçları ile ulaştırılması sağlanmaktadır.
 
3-YOL, ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ :
 
Daha önceden yarım kalan ve Belde merkezine 2 km. mesafede bulunan, asfaltın, belde merkezine kadar getirilmesi sağlanmıştır. Bunun için; Köy Hizmetlerince Ünye’den verilen asfalt altı malzeme, belediyemiz imkanları ile nakliye edilmiştir. Şu anda, Dumantepe ayrımından Beldemiz merkezine kadar yolumuz asfalttır. Ayrıca; 2 km. haricinde eskiden asfalt yapılan ancak; yer yer bozulan kısımların da iki kez yama yapılarak, yol kullanılabilir hale getirilmiştir.
 
Belde Merkezinden Aşutlu köprüsüne kadar olan yol, kısım kırmataş (mıcır) ile kaplanmıştır.
 
Gurulukdağı mevkiinde 1.500 metre, Aralıcak mevkiinde 3.600 metre, Damyeri-Kanlıırmak bağlantı yolunda 3.600 metre, Aşutlu mevkiinde 500 metre,Kesmelik, Kenangil, Karamağcası mevkiilerinde 3.000 metre, Eskiköy ve Çayıralan Mevkiilerinde 1.500 metre, Dağmağza Mevkiinde 500 metre üzere Dağ malzemesi ile alt yapısı ile birlikte (onarım ve büz konularak) stabilize kaplaması yapılmıştır.  
 
Diğer 19 kümelerde greyder ile yol düzenleme ve bakım çalışmaları yapılmıştır. 
   
Belediye Binası ile Merkez Camii arasında bulunan 130 metre mesafede, elektriğin yer altına alınması nedeniyle bozulan ve yapılmamış parke taşları, yeniden elden geçirilerek, düzenlemesi yapılmıştır.
 
Belalan Mahallesinde bulunan Şehit Kemal BİDE İlköğretim okulunun 1.000 m2 bahçesi kilitli parke taşı ile döşenmiştir.
 
Merkez ile Eskiköy mevkii arasında bulunan Göldüzü mevkiindeki evlerin, kanalizasyon akarlarının ana şebekeye bağlanması sağlanmıştır. Ayrıca; Merkezde yarım kalan hanelerin de kanalizasyon giderleri, ana şebekeye dahil edilmiştir.
 
4-SU:
 
            Beldemizin önemli sorumlarından biri olan, içme suyu konusunda, kalıcı ve köklü çözümler üretilerek, su sıkıntısının giderilmesine çalışılmıştır.
 
            Bunun için;
 
Yayla mevkiinde sondaj çalışmaları yapılmış olup, Beldemize yetecek düzeyde bir su kaynağı tespit edilmiş ve proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2010 yılında söz konusu su kaynağının belde merkezine getirilmesi sağlanacaktır. Bu aşamda, İŞ-KUR’a proje sunulmuş olup, bu su çalışması sırasında 5 ay zaman zarfı öngörülmüş, 7 işçi çalışacaktır ve tüm giderleri İŞ-KUR’a ait olacaktır.
 
Kerimgil Kırığı-Kızılelma  ayrımında bulunan su kaynağının, daha once depoları yapılmış ancak faaliyete sokulmamuş haldeyken, eksik yapıları olan, kaptajları yapılmış, trafo, su motoru temin edilmiş, elektrik hattı ve su boru hattı çekilerek, bu suyun merkeze akması sağlanmıştır. Özellikle, 2009 yılında beldemiz merkezinde su sıkıntısı yaşanmamıştır. Eskiden 2. Katlara su basmazken, şimdi içme suyu hattı güçlendirilerek, suyun istenilen tazyikte akması sağlanmıştır.
 
Eskiden yapılmış olan, ana su şebekesinin ve su motorlarının bakım ve onarımları yapılmakta olup, içme suyunu sağlıklı bir şekilde Beldemiz merkezine gelmesi sağlanmıştır.
 
Vatandaş-Belediye işbirliği ile, diğer mahallelerde bulunan, içme suyu sorunları mahallinde giderilmiştir.
 
Eskiköy maahallesine 50 tonluk, Yukarıyazıkıyısı Kümesine 45 tonluk ve Elmacık Mevkiine de 15 tonluk olmak üzere 3 adet yeni su deposu yapılarak, içme suyu şebekesine kazandırılmıştır. 2010 yılında içme suyu sorununun kalıcı ve kesin çözüm ile kaldırılması planlanmaktadır.
 
5-ELEKTRİK:
 
Belde merkezinde bulunan trafolara ek olarak 2 adet daha trafo kazandırılmış, bu suretle zayıf olan elektrik hatlarının güçlendirilmesi sağlanmıştır.
 
Beldemize gelen enerji hattından ayrılan Kızılelma enerji hattının ayrılması sağlanarak, böylece hat dağınıklığından kaynaklanan arıza ve enerji düşüşlerinin önüne geçilmiştir.
 
Mahalle aralarında bulunan, çürümüş vaziyetteki bazı direklerin değiştirilmesi sağlanmıştır. 2010 yılında diğer kullanılamaz hale gelen enerji hatlarının değiştirilmesi planlanmaktadır.
 
Belde genelinde, gerekli görülen yerlerde sokak aydınlatmalarının yapılması sağlanmıştır. Daha önceden yapılan ancak; yarım kalmış olan sokak aydınlatmaları tamamlanmıştır. 2010 yılında da yine kasabamız genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde sokak aydınlatmasına ağırlık verilecektir.
 
6-İLETİŞİM, SOSYAL YARDIMLAR VE DİĞER HİZMETLER:
 
Beldemize hizmet vermek üzere PTT acenteliğinin kurulması sağlanmış olup, en yakın zamanda hizmete girecektir. Bu suretle; vatandaşlarımız, her türlü posta işlemi ile, PTT şubelerinde yapılan parasal işlemlerini (elektrik parası, kredi kartı yatırma, emekli maaşı v.b.) Beldemizde yapabileceklerdir.
 
Beldemizin tanıtımının yapılabilmesi için yazılı ve görsel basın Beldemize davet edilerek, bu alanda tanıtım çalışmaları yapılmıştır. İleriki yıllarda bu konuya daha ağırlık verilerek, şenlikler düzenlenmesi planlanmaktadır.
 
Atıl durumda bulunan, belediye otobüsü faaliyete geçirilerek, Beldemizin çarşı günü olan Cuma günleri halkımızın Kasaba Merkezine gelebilmesi için iki mahalle arasında ücretsiz olarak görevlendirilmiş olup, düğün, cenaze v.b. topluluklara hizmet vermesi için de ayrıca tahsis edilmiştir.
 
Bölgemizde bir ilk olarak; her türlü donanıma sahip bir cenaze yıkama aracı temin edilerek, vatandaşlarımızın cenaze hizmetlerinin ücretsiz olarak görülmesi sağlanmıştır. Maddi imkanları zayıf olan kişilerin cenazelerinin kaldırılabilmesi için Belediyemiz imkanları seferber edilmektedir. Bu konuda maddi imkanı yetersiz olan vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmiştir.
 
Düğün, davet ve diğer şenlikler için İki Mahalle için ayrı ayrı hizmet vermek üzere, plastik masa ve sandalyeler temin edilmiştir. Bu suretle; vatandaşlarımızın evleri civarında yapmış oldukları şenliklerde, insanların yemek yeme ve oturma zorlukları ortadan kaldırılmıştır.
 
Beldemize yerleşimi teşvik etmek amacıyla; ev yapmak isteyen vatandaşlarımıza her türlü kolaylık sağlanmakta ve maddi imkanı zayıf olan vatandaşlarımıza yardımlarda bulunulmaktadır. Örneğin; 2009 yılında Beldemizde toplam, 25 yeni bina inşaa edilmiş, bunların 18’i emekli olup, Beldemize dönüş yapan insanlara aittir. Bu yapılaşmada, Belediyemizin  sağladığı kolaylıklar faktör olmuştur.
 
Belediye hizmet binasının ve diğer binalarının, kapı-pencere ve diğer onarımları yapılarak, daha iyi şartlarda hizmet verilmesi sağlanmıştır.
 
Diğer Belediyeler ile iyi ilişkiler kurularak, imece usulü çalışmalar yapılarak, farklı türden araçlardan faydalanılması yoluna gidilmiştir.
 
Belediye binası civarında bulunan, pazaryeri düzenlemesinin yeniden yapılmıştır. Böylece; Pazar kurulan yerin görünümü Beldemize yakışır şekilde güzelleşmiş ve planlı bir hale getirilmiştir.
 
Beldemizde tamamlanan tapu ve kadastro işlemlerine müteakip düzenlenen tapu belgelerinin vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtımı sağlanmıştır. Bu konuda vatandaşlarımızdan ücret alınması yoluna gidilmemiştir.
 
Belediye araçlarının bakım ve onarımları yapılarak, her an hazır ve faal duruma getirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda; hurda araçlar elden çıkarılmıştır. 2010 yılında Belediyemiz araç parkına, Greyder, Silindir ve İtfaiye aracı kazandırılması planlanmaktadır.
 
 
07 Aralık 2009 tarihinde terör örgütü mensuplarınca Tokat İli Reşadiye İlçesi Sazak mevkiinde pusuya düşürülerek şehit edilen,Beldemiz nüfusuna kayıtlı Şehit Er Kemal BİDE’nin cenaze töreninde Belediyemizin bütün imkanları seferber edilmiştir. Şehit Er Kemal BİDE’nin ailesine Belalan Mahallesinde ev yapabilmeleri için arsa alınması sağlanmış olup, 2010 yılında söz konusu arsaya ev yapılması planlanmaktadır. 
 
En derin saygılarımla
 
                                                                     Metin İNCE
 
                                                           Çayıralan Belediye Başkanı
 
 
Site Yönetimi olarak Başkan Metin İNCE’ye çalışmalarını sitemiz ile paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Çayıralan’a çok daha iyi hizmetler yapacağına güvenimiz tamdır.

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
18AboneAbone Ol

Çok Okunanlar