29 Kasım 2021 Pts

Ulaştırma Bakanımıza Açık Mektup

Ünye-Akkuş-Niksar yolu yapılırsa, bu mevcut iktidarınızın Ünye’ye de, Akkuş’a da, Niksar’a da en büyük hizmeti olacaktır.

 

 

 

ULAŞTIRMA BAKANIMIZA

 

AÇIK [SANAL] MEKTUBUMUZDUR!

 

 

Sayın bakanım;
 
    Bizler Ordu İli, Akkuş ilçesi geneline ve çevresine hitap eden, ilçe içi ve dışında geniş bir kamuoyu oluşturan www.akkusilcesi.com Akkuş İnternet sitesi mensuplarıyız. Sitemiz yaklaşık 10 yıldır, kurulduğu ilk günden bu yana Ordu ilinin bu dağlık ve küçük ilçesinin problemlerinin gündeme gelmesi-dikkat çekilmesi-kamuoyu oluşturulması ve çözüm yoluna gidilmesini ana gaye edinmiş ve de bu yol da mesafe kat etmiş-muvaffak olmuş bir internet medya teşekkülüdür.
 
   
Sayın bakanım;
   Ordu ilimiz kıyıdan belli bir rakımdan sonra yükselen yeşil dağlar-ormanlar-vadiler-dereler ve yaylalardan mürekkep orta yükseklikte bir Orta Karadeniz vilayeti olduğu malumunuzdur. Akkuş ise bu ilin en zirve ilçesidir. Küresel ısınma öncesi 5-6 ay karın yağdığı, imkanların kısıtlı olduğu, dolayısı ile asırlarca en çilekeş koşullarda yaşam mücadelesi verilen kazalardan biridir.. Devlet imkânlarının en son geldiği vilayetlerden biri olan Ordu’nun payına düşen hissesinin de en son geldiği ilçesi yine Akkuş olmuştur. Belki bizim gibi sondan hissedarlar arasında bir Aybastı, bir Mesudiye’de sayılabilir. Fakat nüfus ve yüz ölçüm olarak senelerce 19 ilçenin içinde 3 ve 4.sıralarda yer almış bir kaza için haksız bir tablodur.
 
   Sayın bakanım;
 Sizleri ve bakanlığınızı kabinenin içinde en başarılı bakanlardan ve bakanlıklar biri olarak görüyoruz. Sizleri takdir ediyoruz. Ülkemizde artan taşıt trafiğine yetmeyen karayollarını 7 senede büyük hamlelerle binlerce km. duble yol haline getirdiniz, zannediyorum 6 bin km.lik otoyollara yaklaşık bir 9–10 bin km. eklediniz. Cumhuriyetin ilk yıllarında (az da Menderes döneminde) yapılan, gelişmişlik göstergesi olan ve bir daha yüzüne bakılmayan Demiryollarını özenle ele aldınız, hem yenileme hem de yeni hatlar yapımına giriştiniz. Üstelik yeni teknolojiyle hızlı tren hatları olarak, işte görüyoruz Konya-Ankara hızlı tren ve yeni demiryolu inşası, işte yıllardır yapılamayan İstanbul-Ankara hızlı demiryolu v.s. (Tabii bu arada yeri gelmişken, eski valilerimizden uzun yıllar Ordu Valiliği yapan Kemal Yazıcıoğlu’nun üzerinde emek verdiği, çok istediği ve fizibilite çalışmasını da tamamlattığı Çarşamba-Fatsa Demiryolu projesini de hayata geçirmenizi, mümkünse bunu Samsun-Çarşamba-Ordu Demiryolu projesi şekline çevirmenizi canı gönülden istemekteyiz. Bu proje’nin verimli olacağını yapacağınız bir araştırmayla görebilirsiniz. Zira mevcut haliyle Samsun-Çarşamba Demiryolu atıl durumdadır, Çarşamba-Fatsa Demiryolu projesi hattın işlerlik kazanmasını sağlayacaktır. Bu arada Çarşamba-Fatsa Demiryolu projesi 2005 yılında DDY internet sitesinde yapılması düşünülen projeler arasında görünüyordu.)
 
 Sayın bakanım, ayrıca daha düne kadar orta ve dar gelirli için lüks olan havayollarını nasıl halka açtığınızı, biri kamu biri özel iki havayolu dışında şirketin olmadığı ülkemizde bugün yedi şirketin ülkenin dört biryanı ve yurt dışına harıl harıl çalıştığını, atıl havaalanlarının da böylece kullanılmaya başlandığını gayet iyi biliyoruz. Bugün erken almak şartıyla otobüsten ucuz fiyata İstanbul’a uçakla gidebiliyoruz. Tabii yeri gelmişken, artık elzem hale gelen ve Türkiye’de bir ilk olan (iki ilin ortak isimle, ortak kullanacağı) ORdu-Gİresun Havaalanının da bir an önce projelendirilmesi, Gülyalı ilçesinde belirlenen alanda denizin doldurularak-havalananında yapılmasını bekliyoruz. Zira sizi çevrenizden yanıltmasınlar, yapılan yeni Karadeniz Otoyoluna rağmen ne Ordu Çarşamba havaalanına yakındır, ne de Giresun Trabzon’a yakındır. Bu iki il artan nüfusu, gelişen ekonomisi, yeni yapılan ve gelişmekte olan Üniversiteleri ile bir havaalanına ciddi ihtiyaçları vardır.
 
   Denizcilik konusunda da çalışmalarınızı takdir ediyoruz; zira 7 yılda kıyı/plaj turizmine müsait olmayan Karadeniz’de 15 civarında yere tersane gibi ağır sanayi projesi getirdiğinizi ve bunların çoğunun hayata geçtiğini, binlerce kişinin işe kavuştuğunu biliyoruz. (keşke kurallara daha dikkat edilse ve ücretler doyurucu olsa) İşte Ünye Tersanesi..Fakat yeri gelmişken Ordu’muza 1967-68 yıllarında Sayın Demirel’in söz verdiği Limanın küçük ve orta çapta da olsa yapılmasını, hiç değilse özel sektöre yaptırılmasını istiyoruz.Zira Ülkemizin en çok Fındık üreten ve ihraç eden, ayrıca Sanset (Sağra), Çamsan, Turavit, Karadeniz Tüpgaz gibi az da olsa ihracat yapan önemli sanayi şirketleri olan bir il olan Ordu’nun bir limana ihtiyacı vardır, ilimizin ihracat rakamları da ortadadır.
      Sayın bakanım, bunlar sizden bir Ordu’lu olarak beklentilerimiz! Dikkate alacağınızı umuyoruz. FAKAT Akkuş’lu olarak..
    
   Sayın bakanım;
 
  Sizden bir Akkuş’lu olarak ise beklentimiz ve dahi AKKUŞ İLÇESİNİN SİZDEN BEKLENTİSİ ne havaalanı, ne demiryolu, ne olmayan deniziyle limandır. Bugün en kolay ve tabii ulaşım olan karayoludur, daha doğrusu karayolumuzun adam gibi bir hale-çağa ve ihtiyaçlara uygun/modern bir duruma getirilmesidir. Akkuş ilçesi Ünye’den başlayan ve Niksar’da sona eren D–850 Karayolu üzerindedir. Bu yol Orta Karadeniz’in kıyı kesimini, iç bölgelere bağlayan yollardan, dağlık bir yoldur ve 103 km.’dir. Yolumuz 1937 yılında Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa’nın tavsiyesiyle (ekonomik ve stratejik görülmesi hasebiyle) açılmıştır. Üstelik insan eli-emeği yani kazma gücü kullanılmıştır. 6 Çocuktan aşağı çocuğu olan dedelerimiz (Akkuş’tan ve tahminimce de Ünye’den, Niksar’dan) bu yolda Devletin o yıllarda ki çoğalma politikası gereği kazma sallamışlardır. 1987 yılına kadar stablize bir yoldur, ANAP Hükümeti döneminde asfalt hale getirilmiştir. 3.5 saat olan yolculuk, 75 dakikaya düşmüştür. Zaten o dönemde ilçemiz birçok kamu hizmetini layıkıyla almış olup, hayırla yâd etmektedir. (Yol, Köylere Elektrik, Telefon, İlçe Devlet Hastanesi, Emniyet Müdürlüğü ve lojman binaları, Jandarma-Cezaevi binaları v.s.) Fakat yol 10–15 senedir ihtiyaca cevap verecek durumda değildir. Yolumuz dağlık coğrafyadan kaynaklan sebeple aşırı virajlıdır. Gerek Ünye gerekse Niksar istikametinden yapılan yolculuklar şu fazla olmayan mesafeye rağmen oldukça yorucu olmaktadır. İnsanlar İstanbul’dan 12 saat yolculuk yapmakta Niksar yâda Ünye’ye kadar fazla yorulmamakta, oradan sonra Akkuş’a kadar olan yolda içi dışına çıkmaktadır.
 
 Sayın bakanım; Akkuş ilçesi sabit nüfusu köylerle birlikte 33 bindir fakat yazları bu nüfus 70 binlere çıkmaktadır. Bu yol eski çağlardan beri bir KERVAN YOLU’dur, eski zamanlarda taa Sivas’lardan ve diğer yerlerden gelen Deve-Katırlarla yük taşıyan kervanlar yüzlerle adamlarla buradan kuzeye, Ünye Limanına inmişler, aynı biçimde kıyıdan iç kesimlere gitmişlerdir.  Bu yol bugün de önemli bir yoldur, yakın zamanda Ordu ilinin, iç kesime ulaşım sağlayan en önemli yoluydu. Bugün dahi önemlidir. Trabzon, Giresun, Ordu illerinden taşıtlar (otomobil, kamyon, Tır) iç kesime; iç kesimden Tokat, Sivas ve Amasya’dan araçlar kuzeye, sahile buradan geçmektedirler. Mesafeyi kısalttığı için yolumuz halen tercih edilmektedir. Hergün yüzlerce araç bu yolu kullanır, bunu yola bakarak müşahede etmek mümkündür.
 
 Fakat Sayın Bakanım; bu yol ilçemiz kadar hatta bizden ziyade bir Niksar, Erbaa ilçesi Tokat ili ve de Ünye, Terme, Fatsa gibi ilçeler için direkt önemlidir. Zira bu şehirler iç ve kıyı kesim arasında ulaşımı Ünye-Akkuş-Niksar D–850 karayoluyla sağlamaktadırlar. Özellikle Tokat ili, Niksar ve Erbaa ilçeleri gelişen ekonomisiyle özelikle en yakın deniz ve gümrük Ünye’de olduğu için, Ünye’ye de en kısa Akkuş üzerinden gidilmesi hasebiyle bu yolu kullanmak istemektedirler, kullanmaktadırlar. Ayrıca Doğu Karadeniz pazarlarına da buradan ulaşmak istemektedirler. Zira Tokat, Niksar, Erbaa önemli Tarım havzasıdırlar, sebze-meyve ürünleri, bunun yanında kiremit-tuğla-çimento-ahşap-tekstil ürünlerini pazarlamaktadırlar. Diğer yandan kıyıdaki Ünye, Terme ilçeleri de iç kesime en yakın bu yol üzerinden ulaşabilmektedirler. Yani sayın bakanım bu yol direkt olarak 30 bin (yazla birlikte 70 bin) Akkuş+120 bin Ünye+50 bin Terme+, 160bin Fatsa, Kumru, Korgan, 90bin Erbaa+100 bin Niksar+150 bin Tokat=740 bin nüfusu, uzak-yakın hinterlandı ile (hitap ettiği çevre)  ile yaklaşık 1 milyon nüfusun kullanımına açık önemli bir yoldur. Özellikle yazları daha yoğundur, buradan Fındık hasat mevsiminde Mardin’den, Urfa’dan, Batman’dan gelen minibüsleri, Trabzon tarafına geçen Tır’ları, Tokat, ve Sivas’a giden kamyonları görebilirsiniz. Ayrıca her mevsim-her gün çalışan Çimento madeni ocağımız vardır, buradan kamyonlar Ünye’ye çimento toprağı taşımaktadırlar. Kısacası bu yol kesinlikle tali bir yol değildir.
 
 Sayın bakanım; bu yol yapılmalıdır. Yol medeniyettir, yol yatırımdır, yol turizm’dir, yol rahatlıktır!
 
 Bu yol için özellikle son 13–15 yıldır müteaddit defalar söz verilmiş ancak yapılmamıştır. Üstelik bu yolun önceliği haksız biçimde başka bir yola verilmiştir. Bizim hiçbir yola karşı olmamız mevubahis değildir, olamaz da..Yol medeniyettir, isteriz ki Yurdun dört bir yanında gidilemeyen yer kalmasın! Fakat biz eski bir yol varken, onun bir kenara şöyle bir dursun denilerek bırakılmasına-önce şu kendi yolumuzu hele bir bitirelim denmesine karşıyız, zira biz yeni bir yol istemiyoruz, mevcut-asfaltlı olan bir yolun yeniden yapılandırılması-standardının yükseltilmesini istiyoruz! Kısaca:
a-   Yolumuz da en büyük sıkıntı virajlardır. Devletimiz için en büyük sorun bu gibi durumlarda yol genişletirken istimlâk masrafıdır. Hâlbuki bu yolun sağında ve solunda yola alınacak arazilerin masrafı Ünye Demokrat Parti İlçe başkanı Sayın Recai Hamarat’ın dediği gibi 1974 yılında kamulaştırma ile ödenmiştir. Dolayısıyla istimlâk sıkıntısı olmayan yolumuz, sağından ve solundan karşıdan gelecek araçları görecek biçimde genişletilmelidir.
b-   Yolumuzun asfalt kalitesi düşük-sıradandır. Köy yollarına dökülen adi asfalt kullanılmıştır. Bu yüzden her yıl aşınmakta, yeniden asfalt dökülmektedir. Zira iklim yağışlıdır, asfalta zarar vermektedir, bir de ağır tonajlı kamyon ve tırlar yolu bozmaktadırlar. Dolaysıyal asfalt kalitesi yüksek olmalı, benim tavsiyem eski Enerji Bakanımızın Ordu-Ulubey arası belli bir kısımda denediği ve oldukça başarılı olan asfalta 25–30 yıl ömür katan BOR alaşımlı asfalttır. Yani beton asfalt olmalıdır.
c-      Yolumuzun yapılmasını isteyen Tokat vekilleri, yolun duble yol olmasını istiyorlar. Fakat biz devletimizi düşünüyoruz; böyle bir durumda iki-üç yılda yapılacak olan yol, en az yedi-sekiz yıl sürecek, yolda mağduriyetler yaşanacak, kamu kaynakları heba olacaktır. Zira duble yol için, yeni istimlak masrafı-istimlaki beğenmeyenlerin açacağı mahkemeler, yeni bir hat yarma masrafı, yumuşak olan toprak yapımızın sağlamlaşması/oturması için gereken süre, dolgu malzemesi v.s. Devlet zarara uğrayacaktır. Halbuki genişletilmiş, asfalt kalitesi yüksek, viraj eğimi azaltılmış bir yol bizim ve yola bağlı şehirlerimiz için yeterli olacaktır.
d-   Duble yola yapılacak masraf yerine yolun bazı kısımlarında bir-iki viyadük, hem yolu kısaltacak, hem de ekonomik olacaktır. Ayrıca yolun bir-iki kısmında hattın değişmesi elzemdir. Mesela Dumantepe mevkisinden Kabakulak köyüne daha kısa olarak, dağın öbür yamacından yeni bir hat yarılarak çıkılabilir. Kısacası yol birkaç yerden yeni hat ve viyadüklerle kısaltılabilir.
e-   Yolun bambaşka hattan mesela dere yolundan verilmesine karşıyız. Zannediyorum, Eyüp Fatsa vekilimiz, Curi Deresinden bir Dereyolu, sonra birden yukarıya eski yola bağlanmayı teklif etmiştir. Fakat böyle bir durumun epey sakıncası vardır: Mesela Dere yolu yakınında bir yolun tabanı sağlam olmayacak ve bir yağış durumunda dere taşkınlarına açık olacaktır. Ayrıca dereden sonra birden yükselecek yol oldukça tehlikeli bir rampa olacaktır.(Yağışlar, kar, ağır araçlar v.s.) Yine yol asırlarca kıyı kesimi-Akkuş-Niksar arasında bir kültür/yakınlaşma doğurmuştur. Yeni bir hat bu yakınlaşmayla birlikte yol üzerindeki Tekkiraz kasabası ve sayısız köye ekonomik darbe vuracaktır. Yani yeni yol hem masraflı, hem gereksiz, hem de zararlıdır.
 
 Sayın bakanım;                 
Basında yazılanlar doğruysa, sizlere gelen Tokat’tan ve Ünye’den heyetlere Ünye-Akkuş-Niksar yolunun 2010 bütçesine alındığını-bu sene yapılmaya başlanacağını öğrendik. Eğer böyleyse biz zaten bunları boşa yazmışızdır, fakat o kadar söz verildi ki inanmakta güçlük çekiyoruz. Çünkü o kadar çok söz verildi ki..Miletvekillerimizin iyi niyetine inanıyoruz , ancak yol konusunda ki beyanatlarına inanamıyoruz! Ve bizler Ünye-Akkuş-Niksar D–850 Karayolunun 2010 Hükümet yatırımları Ulaştırma Bakanlığı bütçe programına alındığını resmi olarak görmedikçe-duymadıkça da inanmayacağız, yol bu yeni yılın başlarında ihaleye çıkmadıkça, Nisan-Mayıs aylarında yola kepçe-kazma vurulmadıkça inanmayacağız.  Fakat şunu da biliyoruz ki, siz eğer bu yolu yapmak isterseniz yaparsınız ve inanıyoruz ki yapmak istiyorsunuz. Sayın bakanım, resmi bilgiyi (müjdeyi) sadece Akkuş değil, Niksar, Ünye, Terme, Erbaa, Tokat kamuoyu bekliyorlar!
 
 Sayın bakanım;  
Siz hizmet makamındasınız! İstemek, fakat realiteye uygun-yapılabilir olanı, ihtiyaç olanı istemek bizden, yapmak-yapmaya çalışmak sizdendir. Biz Akkuş olarak yapılmasını istediğimiz birinci yol, Ünye-Akkuş-Niksar D–850 Karayoludur. Fakat iki isteğimiz daha vardır:
 
 A: Akkuş’a en yakın ilçe olan fakat yol-suzluktan dolayı ilişkimizin olmadığı, Kumru ilçesi (33 km.) ile aramızda ki köy yollarının (Talışmalan-Damyeri-Yeşilgüneycik-Tuzak/ Divane köy bağlantıları) genişletilmesiyle başlayan  çalışmaların sürat kazanmasını ve her yıl 8 km.yol açılarak 4 yıl içinde Akkuş-Kumru yolunun bitmesini ve Karayolu ağına alınmasını istiyoruz. (böylece Akkuş-Fatsa 64 km.olacaktır) zira bu yolu Kumru ve çevresi de istemektedir.
 
 B: Yapımına 2005 yılında başlanan ve genişletilmesi hemen hemen biten Salman-Seferli grup yolunun dar olan bazı kısımlarının tam genişletilerek, yolun Akpınar’a (Kuzköy) kadar uzatılmasını, sağlam dolgu yapılarak-asfaltlanmasını ve bütün bu yolun iki yıl içinde bitmesini istiyoruz. Zira ilçe köy nüfusumuzun çoğunluk teşkil eden yekünü bu tarafta olup, buradaki köyler mağdur durumdadırlar. Diğer taraftan mümkünse bu çalışmaların ileriki yıllarda Salıpazarı ilçesi sınırına kadar uzatılarak (oradan da mukabil bir çalışmayla) Akkuş-Salıpazarı (68 km.) diye yeni bir karayolunun doğmasını istiyoruz.
 
 Sayın bakanım; kamuoyunun beklentilerini ve isteklerimizi dikkate alacağınızı umuyoruz. İstediğimiz bu yollara gereken ehemmiyeti vereceğinizi düşünüyoruz. Beyefendi kişiliğiniz-yaptığınız bunca hizmetler bize bu umudu aşılamaktadır. Basında çıkan haberlerde bu umudumuzu artırmaktadır. Eğer özellikle Ünye-Akkuş-Niksar yolu yapılırsa, bu mevcut iktidarınızın Ünye’ye de, Akkuş’a da, Niksar’a da en büyük hizmeti olacaktır.
 
       Ümitle bekliyoruz efendim! Bu sanal mektubun dikkate alınacağını umar, saygılar sunarım!
 
Bahadır KAYIM
 

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,456BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
14AboneAbone Ol

Çok Okunanlar