6 Haziran 2023 Sal

Külekçili Köyünde ( Yayla) ‘da Kadastro Çalışmalarında Sıkıntılar Var

Söylenenlere göre muhtar; bütün varlığını bu tarların meraya bırakılması için elinden geleni yapacakmış. Böyle bir durum söz konusu değildir, Türkiye Cumhuriyeti  bir hukuk devletidir. Bunu hep beraber göreceğiz.

 

KÜLEKÇİLİ KÖYÜNDE BİR İNSAN HAKLARI MÜCADELESİ

Külekçili köyünde yayla diye adlandırılan mevkide Zilliyet sahibi (Tarla sahibi olan) kişiler birtakım çıkarları için uğraşan kişiler tarafından zor günler geçiriyor. 85 yıldır bu toprakların sahibi olan insanlar bir hukuk mücadelesi içerisine girdiler.

Sample ImageBu yayla diye adlandırılan mevkide köy muhtarının isteği üzerine köye getirilen mera tespit komisyonu birtakım çalışmalar yapmış. Muhtarın kendi fikirlerine yakın olan kişileri de bilirkişi olarak gösterip burada tarla sahiplerinin haberi bile olmadan kendi çıkarları için kararlar aldırmıştır. Bilirkişi diye adlandırılan kişilerden birkaçı oradaki arazilerin kimlere ait olduğunu bile bilmezken nasıl oluyor da bilirkişi sıfatını taşıyor, bu akılları karıştıran zihinlerde soru işareti bırakan bir durum değimlidir? Köy muhtarı nasıl olurda kendi yönettiği kişilere adaletsizlik yapar. Bir birey olarak bu durumu sorgulamak hatta sormak istiyorum. Söylenenlere göre muhtar; bütün varlığını bu tarların meraya bırakılması için elinden geleni yapacakmış. Böyle bir durum söz konusu değildir, Türkiye Cumhuriyeti  bir hukuk devletidir. Bunu hep beraber göreceğiz.

Geçtiğimiz aylar içerisinde böyle bir vakıanın yaşandığını bütün ilgili resmi kurumlara bildirdik bize verilen cevap mera tespit komisyonun verdiği cevabı iletiyorlar. Bildirilen kurumlar ise şöyle; TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Başbakanlık İnsan Hakları Komisyonu, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ordu valiliğine, Tapu kadastro müdürlüklerine.

Buradaki arazilerin yıllardır ekildiğini 85 yaşında bir vatandaş bile bilmektedir. Uzun bir araştırma sonucu 1938 yılında devletin bu tarlaların sahiplerinden vergi bile aldığı resmi belgelerle sabittir. Bu belgeler dava dilekçesi olarak mahkemeye verildi.

Burada arazisi bulunan kişilerin durumdan haberleri olmayabilir, nasıl bir yol izlemesi gerekiyor bilmeyebilir. Onun için aşağıda örnek mahkeme dilekçesi bulunmaktadır, isteyen kişiler bu dilekçe ile mahkemeye başvuruda bulunabilirler.

Arazisi olup ta ilgilenmeyen sakinler için şunları da söylemek durumundayım; sizlere bırakılan bu miraslar, bu tarlalar hiçbir zaman karşılıksız kalmadı, sizlerin ataları buraları tırnakları ile kazandı sizleri bizleri o kanlı elleri ile bu güne getirdi. Kazanmak zordur ama kaybetmek çok kolay.

Bizler köy sakinleri olarak bu durumun çözülmesi için Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyor ve olayın netlik kazanmasını bekliyoruz.

Mahkemeye vermek isteyenler için dilekçe örneği aşağıdadır.

Bu konu için duyarlı vatandaşlarında yorumlarını bekliyoruz.

Selam ve Dua ile…………..

 

Mehmet GÜMÜŞ

mehmetgumusle@gmail.com

 

Örnek dilekçe aşağıdadır.

AKKUŞ KADASTRO HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI               :…………………………….. doğumlu Akkuş Külekçili köyünden

               TCK. ………………

DAVALI                                : Külekçili Köyü Muhtarlığı temsilen Osman Bolat

DAVA NEV’İ       :Kadastro tespitine itiraz 7.000 YTL. Değerinde ve tescil

DAVA TARİHİ    :04 Kasım 2008

 

OLAY: Akkuş ilçesi Külekçili köyünde yapılan kadastro tespiti sırasında Benim zilliyet ve tasarrufumda bulunan Külekçili Köyünün hudutları içerisinde bulunan Düz tarla ve Guzpınar mevkiindeki araziler bana babamdan kalma arazi olup yıllardan beri ziraat yapıyordum. Köyümüzde kadastro çalışmaları yapılmadan önce İlden mera tespit komisyonu gelip benim ve diğer komşuların ziraat yaptığı arazileri mera olarak tespit yapılmış, ancak benim bu tespitten haberim olmadığı gibi kadastro çalışmaları sırasında yukarıda mevkisini yazdığım iki parça arazimi Ada No:156 Parsel No:1 de kayıtlı taşınmazım kadastroca mera olarak tespit yapılmıştır. Bu mera tespiti hayali olarak yapıldığı bir gerçektir. Mahallinde keşif yapıldığında yukarıda mevkisini yazdığım arazilerin bana babamdan intikal eden arazi olup, benim zilliyet ve tasarrufumda bulunduğunu göstereceğim tanıklar ve mahalli bilirkişiler bildireceklerdir. Kadastro tespiti sırasında mahalli bilirkişiler yanlış beyanda bulunarak Araziyi mera olarak tespit yapmışlardır.

HUKUKİ SEBEPLER          : Davama uyan kanunun ilgili maddeleri

SUBUT DELİLLER              : Mahallinde yapılacak keşif, Tanık beyanı, Kadastro Tespitine Tutanaklar v.s.

SONUÇ VE TALEPLER      : Kadastro tespiti sırasında mera olarak bırakılan Ada No: 156 Parsel No:1 de kayıtlı Düz Tarla ve Guzpınar mevkiindeki MERA OLARAK TESPİTİN İPTALİ ile BENİM ADIMA TESCİLİNE yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini arz ve talep ederim. 04 Kasım 2008 

  DAVACI

…………………………..

MECLİS İNSAN HAKLARI KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA

Bizler Ordu ili Akkuş ilçesi Külekçili köyünde ikamet eden kişileriz. Köyümüzde yasal düzenlemeler çerçevesinde tapu kadastro çalışmaları yapılmaktadır. Köyümüz hudutları içerisinde guz pınar, kayalık tepe, soğuk pınar ve düz tarlalar diye adlandırdığımız mevkilerde bulunan ebeden deden bu tarafa, ektiğimiz biçtiğimiz sınırlanmış ve parsellenmiş tarlalarımızı akılbaliğ olduğumuz günden beri (yaklaşık 85 yıldır) ekmekteyiz, köyümüzün yakın civarlarında toplu olarak bulunmakta olan yerlerimizdir.  Söz konusu tarlalar için geçmiş yıllarda kanunun çıkartmış olduğu yasalara uyarak ip ve vergi kayıtlarına tabi tutulup vergileri ödenmiştir.

Yukarıda sıraladığımız bu yerlerde hiçbir hakkı ve yeri olmayan kişiler kendi çıkarları için arazilerimizi köye mera olarak bıraktırmak istiyorlar.  Yerlerimizi köy merası yapmak için tarla sahiplerinin haberi bile olmadan ölçüme gelen mera ile ilgili memurlara Köy muhtarının önderliğinde bilirkişi heyeti oluşturulup, oluşturulan bilirkişi heyetinin tarlalar hakkında hiçbir malumatı ve bilgisi olmadığı, bahsi geçen yerlerde hiçbir yeri ve alakası olmayan kişiler olup yalan yanlış beyanda bulunarak gelen memurları yanıltmıştır. Sahibi oluğumuz tarlalarımızı köy merası diyerek kayıtlara aldırmışlardır.

Bir diğer konu ise; Tarla sahipleri arazilerinde çalışırken geçmiş yıllardan beri önünde ağaç kurnası bulunan suyu kullanmakta idiler, yaklaşık 500-1000 Mt. Uzaklıkta çalışan insanlar gelip su ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlardı. Köy muhtarı bu suyu tarla sahiplerinin iznini almadan tarlasından 15 Mt. Aşağı çekerek orman boşluğuna almıştır. Tarlanın dışına çekip yeni bir çeşme ve kurna yapmıştır. Tarla sahipleri ise Muhtarın yaptığı şeyin yanlış olduğunu düşünerek yapılan çeşmeyi yıkmışlardır. Muhtarda bu durumu Kaymakam’a şikayetçi olarak kişileri sudan men ettirdi. Tarla sahipleri ise bu kararı mahkemeye şikayet ettiler ve hala mahkeme sürmektedir. Muhtarda bu duruma kızarak yukarda bahsi geçen yerleri köy merası olarak bıraktırmak teşebbüsünde bulunmaktadır. İddialara göre bazı kişiler Ordu Tapu Müdürlüğünü arayıp bir telefon ile tarlaları yayla olarak bıraktırdım diye söylenti içindeler.

Bizler Tarlalarımızın sahipleri olarak Muhtarın ve bilirkişilerin yanlış beyanatlarını kabul etmiyoruz. Bu tarlalar sınırlı ve parselli olup sahipleri bellidir, mera sıfatı bulunmamakla birlikte köyümüzdeki hayvan sayısı da mera şartlarını oluşturacak yeterliliğe sahip değildir. Bu yapılmak istenen durum kişi ve insan haklarına aykırıdır.

Hukukun üstünlüğüne güvenerek, adaletli olarak sahibi olduğumuz yerlerimizin tarafımıza geri iade edilmesini yüksek saygılarımızla arz ederiz.

E   K                                       :

1.     Dava dilekçesine ek olarak tarla sahiplerinin isim listesi

B   İ   L   G   İ                         :

1.     İçişleri Bakanlığı

2.     Ordu Valiliği

3.     Ordu Tapu Kadastro Müdürlüğü

4.     İl insan hakları Komisyonu

5.     Akkuş Tapu Kadastro müdürlüğü

6.     Akkuş Kaymakamlığı

Related Articles

17 YORUMLAR

 1. Şimdi insan, kendine isyan ediyor,ben sonlumuyum diyor.
  Kendi özenle evrenin sırrını aramak yerine kavgaya düşmüş tüm sonluar gibi.
  Evrenin harika varlığı insan;bilimsel düşünce ve akılcı özellıkleri içinde madde ve manasıyla tek tek inceleyerek sonrada onun sentezini yapacağız.
  Ne varkı insanın gerçeğine yaklaşım için önce yanlış ön yargılardan sıyrılmamız gerekir.
  Abartılmış everim teorileri yanlış ruh kavramları zihinlerde yaşadıkça bu harika sanat eseri nasıl anlarız ki
  İnsan varlığını zevkle takip edebilmek ilahi inancın ışığında kutsal bir tutukudur.

 2. hani bir laf vardır.anlaya sivri sinek saz anlamayana davul zurna az.S. demek selam demek A. demek aleyküm demek.ee demek soru sorulurken ismin başında kullanılan bir kelimedir.insanların ismi kullanırken efendi veya bey kelimesini kullanmak.konuşmasını sayğı içinde yapmakdır.burda bir saygısızlık yeva insanları rencide edicek kelimer kullanılmıyor zaten bizler böyle insanlar değiliz aile terbiyemiz buna müsaide etmez.yanlız sana tavsiyem sen biraz kelimelerine dikkat et çünkü çok itici konuşuyosun.ne öyle agzına alırken kelimelerine dikkat et ferda\’mehmet\’fatih ne sıralar gibi yazı yazmalar ha.konuları sapdırıp farklı şeyler söyleyip sanki sürtüşme ortamı yaratır gibi.biz burda konulardan bahsediyoruz sizse konuları tartışma yerine yav şunu konuşma bunu deme yani kısacası konuları sapdırıyosunuz ve işi dil kavgasına çekiyosunuz.biz beklerdikki burda düzgünce bu konuları tartışalım fikirlerimizi beyan edelim bula birirsek ortak bir yol bulalın diye amma dediğim gibi anlattıklarımızı okuyup anlamak yerine hemem taşlamaya geçiyosunuz.

 3. S.a.ee NE ANLAMA GELDİGİNİ BİLMİYOM AMA NE DÜŞÜNEREK YAZDINSA AYNI İLTİFATLAR SANA FATİH EFENDİ BAKBÜYÜKLERİNİN İSMİNİ AĞZINA ALIRKEN BİRAZ SAY GILI OL

  MEMET ALİ BEY ŞİMDİ ALLAHIN SELAMINI ALIYORU VE İŞTE BİZLER DEYIME DUYUMA GÖRE HAREKET EDİYORU GURBETTE BAZIŞEYLERİN DEGİŞMESİ LAZIM HİÇBİRŞEYİ KONUŞARAK HALEDEMİYORUZ BU İŞ ARTIK DİLTALŞINA DÖNDÜ BIRAKIN BU İŞİ BÜYÜKLER HALLETSİN

 4. annamadıgındanmı saçmalıyorsun nazif bilip milmeden konuşmam diyorsun ama yol gösteriyorsun .ben şuan kimseden akıl almadan yazıyorum .başkaları gibi akıla ihtiyaçım yokki neden halen diyorsun kimse kimsenin avukatlıgını yapmıyor sadece olan yanlışlıkları tartışıyoruz yazılan yazılarda da bazı kişilerinde bilerek ve bilmeyerek işte ben yayları meraya bıraktırdım diyerek ortalıklarda konuşmaları bunun içinde sen olsan ne düşünürsün bunu ları duyuyoruz sende duymuşsundur burda kimse babanın şahsına birşeydediği yok zaten biz bu konuları su davasından kaynakladıgını biliyoruz bunu bilmeyen mi var bu konuları tartışacagız tamiki yanlışlıklar düzeltilmeli eğer yok yanlışlık felan yok sen dolduruşa geliyorsun diye hemen tavsiyeyle olmuyor sana tek söyleyeçegim eger bu konularda bir yannışlık yoksa birşey diyeçegim yok eger böyle bir durum varsa bera ber olmamız gerekmiyormu bunu beraber araştıralım kim haklı kim haksız beraber bu işleride çözelim bir köşeye çekilmenin zamanı degil ki gurbete gitmeynen oralarda kalmıyoruz yaz geldiğinde memleketimize gideçeğiz diye o günleri iple çekiyoruz doğru değilmi gerçi birbiribizi pek göremiyoruz ama nihayetinde oralara ayak basıyoruz .yinede iyi düşünüp öyle yazalım kötülükle biryere varılmaz onuda iyi bilelim … slm

 5. s.a.ee nazif efendi önce aşşadaki kibar kibar hakaretlerini okudum.kinse burda düşüncelerini değil olmuş yapılmış işleri konuşuyor.ayrıca bir hocaya da ihdiyaç duyacak kadar cahil değilim.gelişi güzel ezbere konuşmayın.ha sorularınızı duyuma göredeğil adam gibi yazın diyosun.burda soru yazmıyorum yorum yazmıyorum.yapılmış işlerin neden ve niçin yapıldığını yazıyorun.özü züzü bir adam gibide adamım.şimdi soruyorum kayın pederin alim bolat 2003 de guz pınar mevkiyinin meraya kalması için şahitlik edip ve bu yıl kendi tarlasının da meraya kaldığını öğrenince niçin mahkemenin yulunu tutdu.ben nere ve niçin şahitlik eddigimizi bilmiyoduk diye kunuşuyor.o bolatlardan ayrımı acaba muhtar bey orayı mera yazdırır ken kendi yerlerinde kalacağı biliyomuydu hayır.onlar sadece guz pınar mevkiyinin yaklaşık 50 dünümlük arazinin meraya kalıcanı kestirip o girişimde bulundular ancak kazdıkları çukura kendileride düşdü acaba muhtar bey bu girişimleri yapan kendisi olmasa bu bölge meralık olsa oda alim bolat gibi mahkemenin yolunu tutardı şimdi tutupda bizim bütün tarlalarımız meraya kaldı size noluyo diyosunuz ha.bu bir mera meselesi değil iki kişinin su davasıdır ve malesev çamuru herkeze bulaşmıştır.ben hangi merciyi hangi kuşullarda ve niçin mahkeye vericemi biliyorum.ve bu ülkede hukuk varsa ki var ben buna canı gönülden inanıyorum.ha aşşadaki yazının bir kelimesini yanlış yazmızsın.mahkemeye verilecek yer orman idaresi değil osman idaresi olacakdı.

 6. SİZİN KADAR TARLALARIN MEREYE KALMASINI BENDE İSTEMEM AMA
  SİZİN GİB KİMSENİN HAKKİDA BİLİP BİLMEDEN KONUŞMAM
  MADEM BUİŞLERİ İYİ BİLMİYOSUNUZ OZAMAN SİZE BİR TAVSİYEMVAR
  MAHKEMEYE VERMENİZ GEREKEN YER ORMA İDARESİ
  BAŞTAN BUİŞLE İLGİLİ BİR YAZI YAZSAYDINIZ OZAMAN HERKES YORUMU YAZARDI OZAMAN HEPBEREBER OLURDUK
  KİMSE KİMSENİN AVUKATI OLMASIN
  KİMSENİN BU YAZILAR YAZARKEN ALLAHIN SELAMI AKLINA GELMEMİŞ

 7. öncelikle ben sana allahın selamını sunuyorum.sen onuda çok görmüşsün Birşeylere açıklık getireyim
  bizim hocamız felan yok biz sadece fikirlerimizi yazdık birşeylerinde neden niçin ne amaçla yapıldığını biliyoruz biryerlerimizde acımıyor en çok acıyanlarında sesi cıkmıyor yada seslerini çıkatamıyorlar
  tarlanız çokmuş allah daha çok versin kimsenin meraya ormana kaldığına eğer kanun cercevesinde olursa kimsenin itirazı yok olamazda zaten ama burada bir itdağa var suyun yüzünden köye kafa tutan kanun tanımayan şahıslar baktılarki istekleri olmuyor bir anda u dünüşü yaptılar
  herşeyden vaz geçtiler suyu nasıl olsa alamıyoruz meraya kalsın ne olursa olsun dediler bunların hiç vijdanları yokmu ne olduda bu kadar dündünüz hemen bir telefonla yaylaları meraya bıraktırıyorsunuz birde üvnüyorlar madem budar yetkilisinizde işlerinizi neden halledemediniz soruyorum ben size
  orada tarlası olanların ne sucu var bir suyun yüzünden insanları birbirine düşürdüler ben sadece muhtarı suçlamıyorum bizim kendi adamlarımızda var içinde malesef
  besle karkayı oysun gözünü misali
  neyse bu olay yargıya intikal etmiş durumda fazla bir şey söylemeye gerek yok hakkı olan hakka inanan hakını arayacağını umuyorum adaletin yerini bulacağına inanıyorum saygılar.

 8. SİZİN TARLALARINIZIN KALMASI İŞİNİZE GELİYOR ONDAN MI ACABA, ÇÜNKÜ ORALARI SİZ DAHA ÇOK KULLANACAKSINIZ BAKALIM HAYIRLISI, HAK NEYSE O BU İŞİN SONU AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE KADAR GİDECEĞE BENZİYOR….

 9. nazif efendi kimsenin hocası yok herkes içinden geldigi gibiyazıyor.tarlan çokolabilir ben senin gibi tüşün müyorum biz geçmişimize bakarak söylüyoruz senin çoktarlan ola bilir sen işin içyüzünü bilmedigin için annamıyorsun yada annamak işinize gelmiyor . ALLAH AŞKINA sen kabulleniyormusun. yarının ne olaçagını biliyormusun. yazmışsınki o mühütler bolatların da ni kabulleniyorlar hiç bi atalarına saygıları yokmu nerdeler ..arkadaşlar güzel yazmışlar niye muhtar tarla paralarını yazdırmış kalaçagı belliydide hani tarlanın çogu bolatlarındıya niye aldınızya paraları……Arkadaş yazmış negüzel bir telefonla tarlaları bıraktırdık diye ögünüyorlarmış ya sen bunları bilmiyormusun cemal rica etmiş söylemiş…vallah kardaş naziflerde icarlık tarla çok dediler e meraya kalmasın icarlarız..dedi.kardeş biz herkesin nasıl adam oldugunu görüyoruz kimsenin hocası filan yok herkes zaten biliyor kanun yolunun açık oldugunu bilmiyenlerde bilmedigi için konuşuyor.. annaşılan sen bilbiyorsun ben burdaki yorumları okudum anladım sende yaz okuyalım gerçeklri ortayakoyun dayılıkla bu işler olmuyor sen kimin nesisin bilmiyorum ama senin hocaların daha kuvetli görünüyor .çok tarlanız olduguna göre .[Kimseye su,i zan etme,varsa akluşurun Dünya varimiş ,yaki yok imiş ne umurun!

 10. NAZİF MEHMET.FERDA .FATİH .SONER YAZILRINIZI NEYAZIKKİ YENİ OKUDUM SİZLERİN HOCALARI BUKONULARI ÇOOOK İYİBİLİYO Kİ HERKESİ ÖYLESANIYO ACILARINDAN NEYAPACAKLARINI BİLMİYO HERKESİN BAŞKASI İÇİNDÜŞÜNDÜKLERİ KENDİSİNE AİTTİR SİZLERİN ORALARDA KAÇTARLANIZVARKİ CANINIZ YANIYOBİZİM BÜTÜNTARLALARIMIZ ORDA VE OMÜHÜTLER ÇOĞU HEP BOLATLARIN YAZILARINIZI YAZARKEN DİKKATEDİN VE HERKES İÇİN KANUN YOLU AÇIK BUNUDA BİLİN AKILLI SADECE KENDİNİZSANMAN SİZLERİN HOCALARI KİM OLDUĞU BELLİ KEDİSİDE AYNI GÖREVİYAPIYO OZAMAN BÜTÜN SÖYLEDİKLERİNİZ KENDİSİNDE VAR ŞİMDİ GELELİM SİZE ADAMGİBİ SORULARINIZIN CEVABIN DUYUMA GÖREDEGİL KESİN OLMADAN KİMSENİN HAKINDA YAZIYAZMAN ENFAZLA BİZİMYERİMİZ KALDI KARŞINIZ DAKİNİN HAKKINDA NE NEDÜŞÜNÜRSNİZ KEDİNİZ OSUNUZDUR CEMAL KİMSE RICASI KABUL EDİLDİ AMA ONASÖYLEN BABAANNESİNİN TARLAINI MEREYE KALMADI İCARLANDI GÖZÜAYDIN

 11. mehmet bey yazılarınızı okudum buçağda halen böyle insanlar varmıymış telefonlan insanlar böyle işleri hallediyorlarsa benim bir ricam var babannem
  rahatsız şu tarlayı şukadar ekmeyelim diyorum hersene aynı ekiyor rica etsekte o,muhtarınıza görüşsen babannemin tarlasınıda meraya bıraktırsa çok sevineçem niyedeyin sorarsanız hersene ek dikye olmuyor bunu bir söylede telefonlan halletsinler emeklerini boş koymayız para toplamaya geldiklerinde anlaşılan sizin muhtar köprüyede elatmış meyvalı köyünün yapılan işlere köstek olmayı çok seviyorlar anlaşılan acaba sayın büyüklerimiz bu yazılan olayları okuyorlarmı yoksa es mi geçiyorlar .

 12. s.a.söze nerden başlıyacağımı bilemiyorum ama söylenecek çok şey var.bu köyde meraya kalan araziler muhtar beyemi ayit ki böyle arazazi sahiplerinden gizli kapaklı bu bölyeyi meraya yazdırıyor.gizli kapaklı diyorum çünkü bu araziler 2003 yılında meraya yazılıyor ve 2007 yılında tapu kadastra yazımında arazi sahipleri tarlalarının meraya kaldığını öğreniyor.şimdi soruyorum muhtarla dört tane şahitlik yapan kişilere neden bu olayı dört yıldır gizli tuttunuz.ne çıkarınız vardı birde köy muhtarının böyle kendi aklınca köylünün fikrini almadan bilgilendirmeden böyle iş çeviriyor.öncelikle yapdığı bu davranış kanuninimi.arazi benim benim 85 yıldır atalarımdan bu yana ekilip dikilen arazime kendi malıymış gibi karar veriyor. bu olsa olsa orman kanunu gibi bişey.yanlız çelişkiler bunlada bitmiyor ortada başka olay ve iddalar var bildiğim kadariyle.meraya kalan arazilerin orta kısmında hayvan ve arazide çalışan insanların kullandığı bir su var yıllardır.bu suyu yılardı gurbetde yaşayan ve memleketine emekli olunca dönüş yapan bir şahıs bu suyu evine içme suyu olarak getirmek istemiş ve arazi sahibinden suyu istemiş bu arazi sahibi dünürü oluyor. bunuduyan muhtar bey gidiyor suyu kepçeye kazdırıp suya çeşme yapıyor bunu öğrenen arazi sahipleri suyun boru hattını yıkıyor.bunu duyan muhtar bey mahkemeye veriyor arazi sahiplerini ve olay burda başlıyor muhtar bey mahkemeye taşımadan bu olayı önce kafasınca bir pilan yapıyor ve dört şahıstan oluşan kişileri yanına alıp kaymakamın huzuruna varıyorlar.kişiler yemin ederek mu sözkonusu olan arazilerin meraya kalması için muhtara şahitlik ediyorlar.ama nere ve ne için şahitlik edildiği tam olarak bilmiyorlar.çünkü şahitlerden ikisi bu arazilerin kime ve nerde olduğunu bile bilmiyorlar şahitlerden biri ise şahitlik edilen mera arazilerinde kendi arazisi olduğunu öğrenince muhtarı mahkemeye veriyor.işde burdan anlaşılıyorki bu şahitler nere ve niçin şahitlit eddirildiğini bilmiyorlar.diğer yanda arazi ve suyun sahipleri suyu kazanamayacanı anlayınca ortalığı karıştırmak için insan ları birbirine takmak için adeta yarışıyorlar.bu kişiler oturdukarı yerlerden tapu kadasturayı tlf yle arayıp meraya bırakmalarmı desiniz.tapuda adamları olup işlerini oturdulkarı yerden halletmemi dersiniz sada solda övüne övüne anlatıyorlar.hangi zamanda ve nerde yaşıyoruz bu ülkede işine geldiği gibimi yoksa hak ve huka göremi yaşıcağız.

 13. gerçekten çok düşündürçü bir olay o hiç pahasına meraya kalırsa yarın birgün hiç düşünmeyeçeklermi köyün üçte ikisi gurbette olan bir köy açaba çocuklarına buğdayını ununu patatesini nerde yetiştireçek köyden bir kırık birşey gelmese geçiniliyormu ha dersinizki benim gelmiyor ama gelenlerden istifalanıyorsunuz ama ben geçiniyorum. diyilar ben öyle insan lar gördümki yerini yurdunu satıp gidipte keşkem şurda bir ev yeri bıraksaydım diyenleri gördüm başka ne diyelim ALLAH HAKKINIZDA HAYIRLISI. EYLESİN

 14. malesef köyümüzde böyle bir sorun var arkadaşların belirtdiği gibi ülkemizde malesef yetkili merciler görevini layıkıyla yerine getirmiyor buraları meraya bıraktıran muhtar ve yandaşları yıllardır biz buralardan hayvanlarımıza yetti bizlerede yetti şu anda köyümüzün nufusunun üçte ikisi gurbette hayvancılıkta yok fazla buraları tarla olarak yazdırıp paraları alındı para veren yetkili kimise ilçede buraları görmeden geçmişini bilmeden köyün nufusunu havancılıkla uraşan kaçnufus var kaç baş hayvan var araştırmadan böyle bir karar veriyorlar murtar kfasına göre işine geldiği gibi bir kaç desdtekçisiyle bunu yapıyor ama yapan kişilerde buraları sorup araştırmadan böyle bir kara veriyorlar emnimki mutlaka sormuşturlar sordukları kişilerin bakalım buralarda kimlerin tarlası var yok biliyorlarmı oda şüpheli malesef ülkemizde yıllardan beri gelenek olmuş adamı olan borusu ötenin işi işine geldiği gibi oluyor bu olay zaten yargıya intikal etti umarı hakyerini bulur benim istediğim buralardan ekmek yiyen birlokma kursağında kaldıysa allah aşkına insafa gelin ve sessiz kalmayın hakkınızı arayın biz şu an gurbette ola biliriz ama buralarda kalıcı değiliz oralar bizim doğup büyüdüğümüz yerler bir gün gelecek dünüş olcak herkesi biraz duyarlı olmaya cağırıyorum mehmet kardeşimede teşekkür ediyorum bu işlri gündeme getirdiği için elbet ben adelet yerini bulacak diyorum herkese saygılar sunuyorum

 15. ne yazıkki böyle bir durumla karşı karşıyayız atalarımızın emanetlerine bizler böyle sahip çıkıyoruz bizleri o Tarlaların ekmeğiyle büyüttüler ama görüyorumki bir ihanetinen karşıkarşıyayız geriye dönük yıllarda herkesin hayvanı çok tu heryer yetiyorduda şimdimi yetmiyor soruyorum şu an külekçilide kaç baş hayvan var.arkadaşın dediği gibi tarla paralarını niye aldılar.meraysa götürsünler iyade etinler devletin parasını ben bunu sahtekarlık olarak görüyorum Babam da olsa meraya kalması için köy muhtarı köylüyü toplayıp hey köylüm benburaları hayvanlarımıza mera bırakalım olan yerlerimiz yetmiyormu demiş açaba kimin haberi var üç dört kişi hariç soruyorum devletimizin yetkililerine türkiyede adelet varmı varsa bu tür yannışlıklar yapılmasın buraların meraya kalmasını isteyenlere sorun orada tarlası varmıymış telefonla tarlaları mera bırakılıyorsa ben ozaman anladımki biz boşuna ugraşıyoruz butarlarlardan ekmek yemeyenler ugraşıyor tahminim yoksa helmetkursagının bir köşesinde ekmek kalmıştır umarım külekçili köyü butür olaylarla karşımıza çıkması bizleri üzdü. umarım bu tür yanlışlıklar en kısa zamanda ADELET YERİNİ BULUR.

 16. Oralar köy merası ise Köyün Muhtarı neden tarla paraları için tarla sahiplerinin üzerine yazdırmış. Yaptıkları hep çelişiyor birbirleri ile. Belli neden böyle bir şey yaptığı oralar mera olursa daha çok hayvancılık yapacak hakkı olmayan tarlalarda. Ama Allah kaadirdir bırakmaz haksıza. görecez bakalım

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
18AboneAbone Ol

Çok Okunanlar