16 Temmuz 2024 Sal

Akkuş Basın Birliğinin Bu Günden Sonra kullanacağı Yeni Logo’sunun Tanıtımı (Logo’da buram buram Akkuş kokuyor)

12.05.2011 Akkuş Basın Birliği Kurulduğu Tarih

Akkuş Basın Birliğinin

Bu Günden Sonra kullanacağı Yeni Logo'sunun Tanıtımı

 (Logo'da buram buram Akkuş kokuyor)

Öncelikle Akkuş Basın Birliğinin Logo çalışmalarına katılan herkese ve özellikle, Ersin KEMENT, Tuncay CEREZ, İhsan Güneş ve İhsan ÇAM'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Akkuş Basın Birliği Logosunun çizimini İhsan GÜNEŞ ve İhsan ÇAM birlikte çizmişler ve tasarlamışlardır. Logo'da verilmek istenen mesaj; Akkuş İlçesi Yazılı ve Görsel Basın Birliği kısa adı ile Akkuş Basın Birliği'nin kurulduğunu, 25 internet sitesinin bu kuruluş içinde yer aldığını, Sarı rengin ülkemizde kullanılan basın birliklerinin ortak rengi olduğunu, mavi rengin gökyüzü ve semayı temsil ettiğini, Basın Birliğinin 12 Mayıs 2011 yılında kurulduğunu, İlçemizi temsilen büyük bir "Gürgen Ağacının", "Çam ağaçlarının", Yeşilin her tonunun ilçemizde var olduğunun, Turizm ve Kültür Bakanlığınca Turizm alanı ilan edilen "Argan Yaylasının" ilçemizin tanıtımında ilk sırada yer aldığının, Akkuş ilçesi, Akkuş Beldeleri ve Köyleri ile Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Akkuşlular ile Akkuş İlçesi ve Akkuşlular ile dostlukları olanlar arasındaki bilgi-haber akışının sağlanmasında kuşların haber getirmede ve götürmedeki başarısının bilindiği ve bu başarının Akkuş Basın Birliğinin kurulmasının ardından bu görevi Basın Birliğinin üstlenmesi ve daima yürütmesi gibi anlamları ifade etmektedir. (Ayrıca kuşların Akkuş'un tarihindeki önemi ve ilçenin kurulmasındaki yeri ve önemi herkes tarafından bilinmektedir.) Akkuş'un bağlı olduğu ili mi logo"da unuttuk sandınız. O konuya da dikkat ettik. Argan Yaylasına yazdık Ordu ilinin plakası 52'yi.

Önemli Açıklama: 28.07.2012 tarihinden itibaren Akkuş Basın Birliği üyesi 26 İnternet sitesi ve bu günden sonra birliğe üye olacak internet siteleri ve diğer basın yayın kuruluşları, basın birliğinin yeni logosunu sitelerinin ana sayfalarının sağ en üst tarafına yerleştirmelerini ve link olarak bu sayfayı vermeleri gerekmektedir. Her site yönetiminin ve yapımcılarının bu talebi hemen dikkate alacağına yürekten inanıyoruz. İlerleyen günlerde birlik çalışmaları ve koordinasyonları hakkında geniş açıklamlar yapılacaktır.

 

   

 “Akkuş İlçesi

Yazılı ve Görsel Basın Birliği”

Kısa Adı İle

“Akkuş Basını”

Kuruluş Tarihi 12.05.2011

 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

 

İhsan ÇAM

 

      

Ali GÖK                     Erdal KORKMAZ                   Yılmaz ÇAM

    

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

   

Salim BOLATLI               Zafer ÇON                    İhsan GÜNEŞ

 

Denetleme Kurulu

                     

         Fatih FİLİZ                            Önder IŞIK

                            

                                 Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

                            

                               Ersoy TÜRKOĞLU              Adem YILDIZ

 

   

Tuncay ÇEREZ

Haber Akkuş İnternet Sitesi Yapımcısı

 

Ersin KEMENT

Salman Beldesi İboşlar Mahallesi İnternet Sitesi Yapımcısı

 

Hasan BALCI

Karaçal Köyü İnternet Sitesi Yapımcısı

 

Özcan SÜTÇÜ

Seferli Haber İnternet Sitesi Yapımcısı

 

Gökhan DEMİR

Ormancık Köyü İnternet Sitesi Yapımcısı

 

Mustafa DEMİR

Koçcuvaz Köyü İnternet Sitesi Yapımcısı

 

Mustafa SEÇKİN

Kemikgeriş Köyü İnternet Sitesi Yapımcısı 

 

 EK Bilgi: Yönetim ve Denetleme Kurulları Üyelerinin Bulunduğu Ülkeler-İller-İlçeler ve Köyler:

Ankara, İstanbul, Tokat Niksar Yolkonak Beldesi, Samsun, Akkuş Kuşçulu Köyü ve Almanya 

                                                                                                                                    

      YÖNETİM KURULU

İhsan ÇAM Başkan (Akkuş Sitesi, Çukurköy ve İhsan ÇAM İnternet Siteleri Yapımcılarından)

Ali GÖK Başkan Yardımcısı (Salman Kasabası (Beldesi) İnternet Sitesi Yapımcısı)

Erdal KORKMAZ Genel Sekreter (Seferli Beldesi İnternet Sitesi Yapımcısı)

Yılmaz ÇAM Genel Koordinatör (Akkuşun Gücü Televizyonu ve Web Sitesi Yapımcılarından)

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Salim BOLATLI  (Ceyhanlı Köyü ve Derneği İnternet Sitesi Yapımcılarından)

Zafer ÇON    (Çökek Köyü İnternet Sitesi Yapımcısı)

İhsan GÜNEŞ   (Akkuş İnternet Sitesi, Çukurköy ve İhsan GÜNEŞ Siteleri Yapımcılarından)

Tuncay ÇEREZ (Akkuş Haber, Seferli Haber, Alan Köyü Derneği ve Efsane Boztepe İnternet Siteleri Yapımcısı)

 

      DENETLEME KURULU

Fatih FİLİZ   Başkan (Ortabölme Köyü ve Derneği İnternet Sitesi Yapımcılarından)

Önder IŞIK   Başkan Yardımcısı  (Yukarıdüğencili Köyü İnternet Sitesi Yapımcılarından)

 

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

Ersoy TÜRKOĞLU  (Ersoy TÜRKOĞLU İnternet Sitesi Yapımcısı)

Adem YILDIZ (Akkuş İnternet Sitesi Kuşçulu Köyü Temsilcisi)  

Akkuş İlçesi Yazılı ve Görsel Basın Birliğinin

Amacı:

Yurt içi ve Yurt dışındaki Akkuşluların, Akkuş İlçesi (İlçe adı-Beldeler-Köyler yada ilçemizi temsil eden herhangi bir ad ile yada şahsi olarak kendi isimleri ile kurdukları) internet siteleri arasında, ulusal ve yerel basında görevli Akkuşlu Muhabirler, yazarlar ve basın yayın ile ilgili kurum ve kuruluşlarda görevli kişiler arasında, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek, Vakıf, vs. İnternet siteleri arasında; birlik ve beraberliği sağlamak.

Akkuş İlçesinin geneli ile yurt içindeki ve yurt dışındaki Akkuşlular ile ilgili olarak çoğunluğu ilgilendiren konularda ve Akkuş İlçesi Geneline hizmet gelmesi konularında;

Akkuş Basın Birliği Yönetiminin uygun göreceği birçok konularda;

Üye siteler ve üye kişiler adına basın açıklaması yapmak.

İlçemiz ile ilçemiz insanları ile ilgili çok önemli konularda yerel ve ulusal basına haber gönderilmesi konularında çalışmalarda bulunmak.

Üyeler arasındaki mesleki sorunları çözümler bulmak.

Basın Yayın ile ilgili kuruluşlarla yakın iş birliği içersinde bulunmak.

Mesleki konferanslar,

Seminerler,

Eğlenceler düzenlemek,

Mesleki yarışmalar yapmak,

Başarılı Basın Mensuplarına ve Birlik Yönetim Kurulunun uygun göreceği kişilere ve kurumlara Plaket ödülü vermek,

Basın Birliği adına Yayın organı çıkarmak,

Akkuş İlçesinin kalkınması için yapılan çalışmalara destek vermek gibi konularda çalışmalar yapar.

Basın Birliğine Davet:

Akkuş Adına

Akkuş Beldeleri Adına

Akkuş köylerine Adına

Akkuş Dernekleri Adına

Sivil Toplum Kuruluşları Adına

Akkuşluların, Kendi Adına Kurdukları Şahsi Sitelerini

“Akkuş Basını” çatısı altında birliğe katılmaya davet ediyoruz.

“Akkuş Basını” adı, Akkuş İnternet Sitelerinin oluşturduğu bir birlik adıdır.

Örneğin: Gazeteciler birliği gibi, her site kendi adı ile yayınlarına devam edecektir. Ancak, Akkuş ve Akkuşlular için çok önemli konularda, bu birlik, Akkuş Basının kayıtlı internet sitelerinin tamamı adına, Basın Açıklaması ve basın toplantısı yapmaya yetkili olacaktır.

Akkuş İlçesi, Beldeleri, Köyleri, Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Akkuşluların kendi adına kurmuş oldukları tüm internet siteleri: Akkuş İlçesi Yazılı ve Görsel Basın Birliğine üye olması için davetlidir.

Akkuş Basın Birliği 4 Asil 4 Yedek Üyeden oluşan yönetim kurulu, 2 Asil 2 Yedek Üyeden Oluşan Denetleme Kurulundan oluşmaktadır. Seçilen yeni yönetim kurulu: Kurucu ve Üye internet siteleri yöneticileri ile görüşerek Akkuş Basın Birliğinin Tüzüğünü hazırlayacaklardır.

İ r t i b a t:

Yönetim Kurulu

İhsan ÇAM: ihsancam64@hotmail.com Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız     webmaster@akkusilcesi.com Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

Ali GÖK:      aligok52@hotmail.com Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

Erdal KORKMAZ:  erdal_korkmaz79@hotmail.com Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

Yılmaz ÇAM:    siteyonetimi@akkusungucu.com Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

 

Denetleme Kurulu

Fatih FİLİZ:   fatihfiliz@w.cn Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

Önder IŞIK:   onderrr_r@hotmail.com Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

 

Akkuş Basın Birliğine Katılan ve Katılacak Olan Tüm İnternet Siteleri Yöneticilerini Şükranlarımızı sunuyoruz. İnanın Akkuş ve Akkuşlulara adına güzel çalışmalar olacak.

 Akkuş İlçesi Yazılı ve Görsel Basın Birliği

Akkuş Basın Birliğine Üye İnternet Siteleri

(26 İnternet Sitesinin Listesi)

  

Yayın Kuruluşunun Adı

İnternet Sitesi Adresi

İlçe Sitesi 

Belde Sitesi 

Köy Sitesi

Şahsi Site

Dernek Sitesi

Sivil Toplum Siteleri

Akkuş Basın Birliği Kurucu İnternet Siteleri

Akkuş İnternet Sitesi

www .akkusilcesi.com

X

 

 

 

 

 

Akkuşun Gücü İnternet Sitesi

www.akkusungucu.com

X

 

 

 

 

 

Çukurköy İnternet Sitesi

http://cukurkoy.akkusilcesi.com

 

 

    X

 

 

 

İhsan ÇAM'ın Şahsi Sitesi

http://ihsancam.akkusilcesi.com

 

 

 

X

 

 

İhsan GÜNEŞ'in Sahsi Sitesi

www.ihsangunes.com

 

 

 

X

 

 

Ortabölme Köyü İnternet Sitesi

 http://www.ortabolmekoyu.com/

 

 

 X

 

 

 

Ortabölme Köyü Dernek Sitesi

 http://www.ortabolmekoyu.com/

 

 

 

 

 X

 

Seferli Beldesi İnternet Sitesi

 http://www.seferli.com/

 

 X

 

 

 

 

 Ersoy TÜRKOĞLU'nun Şahsi Sitesi

 http://www.ersoyturkoglu.com/

 

 

 

 X

 

 

Salman Beldesi İnternet Sitesi

 http://www.salmankasabasi.com/

 

 X

 

 

 

 

Ceyhanlı Köyü İnternet Sitesi

 http://www.ceyhanli.com/

 

 

X

 

 

 

Ceyhanlı Köyü Dernek Sitesi

 http://www.ceyhanli.com/

 

 

 

 

 X

 

Çökek Köyü İnternet Sitesi

 http://www.cokekkoyu.tr.gg/

 

 

 X

 

 

 

Yukarı Düğencili Köyü İnternet Sitesi

 http://www.yukaridugencilikoyu.tr.gg/

 

 

 X

 

 

 

 

AKKUŞ BASIN BİRLİĞİNE ÜYE İNTERNET SİTELERİ

Haber Akkuş İnternet Sitesi

 http://www.haberakkus.com/  X          

Seferli Haber İnternet Sitesi

 http://www.seferlihaber.com/    X        

Alan Köyü Derneği İnternet Sitesi

 http://www.alankoyudernegi.com/          X  

Efsane Boztepe İnternet Sitesi

 http://www.efsaneboztepe.com/      X      

Seferli Beldesi Alan Mahallesi İnternet Sitesi

 http://www.alanmahallesi.com/      X      

Seferli Beldesi İboşlar Mahallesi İnternet Sitesi

www.iboslar-mahallesi.tr.gg 

      X      

Akpınar Beldesi İnternet Sitesi

www.akpinarimiz.com

 

    X        

Karaçal Köyü İnternet Sitesi

www.karacalkoyu.com        X      
Salman Beldesinin  Fotoğraflara Tanıtım Sitesi

 

www.salmankasabasi.org

  x        
Ormancık Köyü İnternet Sitesi 

www.ormancikkoyu.com

    x       
Koçcuvaz Köyü İnternet Sitesi www.koccuvazkoyu.com     x       
Kemikgeriş Köyü İnternet Sitesi www.kemikgeriskoyu.tk         X      
               
               
  
 

Geçici olarak 7 ay kullandığımız eski logo

 

Related Articles

7 YORUMLAR

 1. O kadar mail attım cevap veya dönüş olmadı son kez buradan yazıyorum.
  http://www.kemikgeriskoyu.tk web sitesini açmış bulunmaktayım.Basınbirliği kısmınada siteyi ekler misiniz.Ayrıca istanbulda yaşadığım için köyden haberlerden uzaka olacağımdan siteyle ilgilencek haber vs. ekleyecek kişilerin bana ulaşması için duyurursanız sevinirim.

  İletişim adresim
  Mustafa Seçkin
  Mail : m-seckin@yandex.com
  Facebook : facebook.com/MS3ckiN
  Web : http://www.mustafaseckin.tk

  İlginiz için teşekkürler

 2. mail adreslerlerinize mesajımı gönderdim fakat geri dönüş yapan olmadı.Lütfen mail adreslerinize atmış oldğum mesajı değerlendiriniz.Saygılar

 3. AKKUŞ BASIN BİRLİĞİNİN KURULMASINDA BASIN BİRLİĞİNİN LOGOSUNUN HAZIRLANMASINDA EMEĞİ GEÇEN BAŞTA İHSAN ÇAM ABİMİZ OLMAK ÜZERE EMEĞİ GEÇEN HERKESE CEYHANLI KÖYÜ İNTERNET SİTESİ OLARAK TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ HER ZAMAN AKKUŞUN YARARINA OLACAK ÇALIŞMALARDA DESTEKÇİ OLACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ
  SALİM BOLATLI CEYHANLI KÖYÜ SİTE ADMİN
  AKKUŞ BASIN BİRLİĞİ ÜYESİ

 4. Öncelikle yapmış olduğu yorum ile çalışmalarımıza destek veren İlçemiz eski belediye başkanlarından Lütfi EFİL’e değerli yorumları için çok teşekkür ediyorum. Güveninize layık olmaya çalışacağız.

  Akkuş Basın Birliğinin Üye İnternet siteleri, birliğin yeni logosunu sitelerinin ana saayfalarına yerleştirmeye başladılar.
  Bu Sitelerin Adları

  Akkuş İnternet Sitesi
  Çukurköy İnternet Sitesi
  İhsan ÇAM’ın internet sitesi
  Akkuşun Gücü televizyonu ve web sitesi
  Karaçal Köyü İnternet Sitesi
  Ceyhanlı Köyü İnternet Sitesi
  Ceyhanlı Köyü Derneği İnternet Sitesi
  İhsan GÜNEŞ’in İnternet Sitesi

  İlk günü Akkuş Basın Birliğinin yeni logosunu internet sitelerinin ana sayfasına yerleştirdiler. Teşekkür ediyorum.
  Diğer üye sitelerinde yeni logoyu sitelerine yerleştirmelerini acilen bekliyoruz.
  Logo’yu sitesine yerleştiren internet sitesinin adını buraya yazacağız.
  Akkuş İlçesi Yazılı ve Görsel Basın Birliği
  Yönetim Kurulu Başkanı
  İhsan ÇAM

 5. SON YILLARDA AKKUŞ ADINA GERÇEKLEŞTİRİLEN EN GÜZEL ORGANİZASYONLARDAN BİRİ BU OLUŞUM..BASIN BİRLİĞİ PLATFORMUNUZA BAŞARILAR DİLER;SAYGI VE SEVGİLERİMİ SUNARIM…

 6. http://www.ceyhanli.com ceyhanlı köyü adına yayında olan şahsi bir sitedir,ceyhanlı köyü derneği sitesi değildir.
  dernek sitesi :ceyhanlikoyudernegi.com dur ve ceyhanlı köyü derneği ve sitesi AKKUŞ BASIN BİRLİĞİ üyesi değildir.
  gerekli düzeltmenin yapılmasını rica ediyorum.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
19AboneAbone Ol

Çok Okunanlar