21 Temmuz 2024 Paz

2007 YILI TARIMSAL DESTEKLEME MİKTARLARI

Akkuş Ziraat Odası 2007 Yılı Tarımsal Destekleme Miktarlarını Açıkladı
ziraatodasi.jpg

Akkuş Ziraat Odası 2007 Yılı Tarımsal Destekleme Miktarlarını Açıkladı

2007 YILI TARIMSAL DESTEKLEME MİKTARLARI

Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan tarımsal desteklerle, üreticilerimizin gelirlerinin artırılarak, dünya pazarlarında rekabet gücü olan sağlıklı, kaliteli ve yeterli tarımsal üretimin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

I. DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ VE ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (DGD)

Temel Doğrudan Gelir Desteği 10,00 YTL/da

Toprak Analizi Yaptıran Üreticilere İlave DGD 1,00 YTL/da

Organik Tarım Yapan Üreticilere İlave DGD 3,00 YTL/da

2007 yılındaki Doğrudan Gelir Desteği 2006 yılı arazi kayıtları esas alınarak yapılmaktadır.

Mazot Destekleme

Sebze, meyve, süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali ürün alanları
1,8 YTL/da

Hububat, yem bitkileri, baklagiller ve yumru bitkiler alanları
2,88 YTL/da

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları
5,4 YTL/da

Kimyevi Gübre Destekleme

Sebze, meyve, süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali ürün alanları
1,43 YTL/da

Hububat, yem bitkileri, baklagiller ve yumru bitkiler alanları
2,13 YTL/da

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları
3 YTL/da

II. FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

Pamuk 29,00 YKrş/Kg

Pamuk (Sertifikalı tohumluk kullanıldığında) 34,80 YKrş/Kg

Ayçiçeği 20,00 YKrş/Kg

Soya 22,00 YKrş/Kg

Soya (Sertifikalı tohumluk kullanıldığında) 26,40 YKrş/Kg

Kanola 22,00 YKrş/Kg

Dane Mısır 6,70 YKrş/Kg

Aspir 22,00 Ykrş/Kg

Zeytinyağı 11,00 YKrş/Kg

2007 yılı Prim Uygulamaları 2006 yılı ürünleri içindir.

III. SERTİFİKALI TOHUMLUK VE FİDAN KULLANIMI DESTEKLERİ

Tritikale, Arpa, Çavdar, Yulaf 3,00 YTL/da

Buğday 5,00 YTL/da

Susam, Kolza (Kanola), Aspir 4,00 YTL/da

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 6,00 YTL/da

Çeltik, Yerfıstığı 8,00 YTL/da

Patates 20,00 YTL/da

Virüsten Ari Meyve Fidanı ile Bahçe Tesisi 300,00 YTL/da

Zeytin (Gemlik hariç), Narenciye, Nar, Kivi,

Badem, Ceviz ile Bahçe Tesisi 250,00 YTL/da

Diğer Meyve Türleri ile Bahçe ve Bağ Tesisi 200,00 YTL/da

Zeytinde Gemlik çeşidi fidanı ile bahçe tesisi 45,00 YTL/da

Sertifikalı Antepfıtığı anacı ile bahçe tesisi 50,00 YTL/da

IV. PATATES SİĞİLİ, PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ VE DOMATESTE BAKTERİYEL SOLGUNLUK GÖRÜLEN ALANLARDA VE GÜVENLİK KUŞAĞINDA UYGULANACAK DESTEK

Giresun, Ordu, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Trabzon illerinde patates siğili, Balıkesir, Bolu ve İzmir illerinde patateste kahverengi çürüklük ve Çanakkale ilinde domates ve biberde bakteriyel solgunluk hastalıklarından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlarda patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünler yetiştirilmesi ya da bu alanlarda nadas uygulaması, 110 YTL/da

V. HUBUBAT DESTEKLEMELERİ (2006 yılı ürünü içindir)

Buğday 3,50 YKrş/Kg

Arpa, Çavdar, Yulaf 2,50 YKrş/Kg

Çeltik 6,00 YKrş/Kg

VI. HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

Yonca (Sulu) 130,00 YTL/da

Yonca (Kuru) 80,00 YTL/da

Korunga 80,00 YTL/da

Tek Yıllıklar 50,00 YTL/da

Silajlık Tek Yıllıklar 55,00 YTL/da

Silajlık Mısır 60,00 YTL/da

Yapay Çayır – Mera 100,00 YTL/da

Sertifikalı Tohum Kullanan Üreticilere % 5 ilave ödeme

Kalkınmada Öncelikli İllerde % 10 ilave ödeme

Sertifikalı Yem Bitkileri Tohumluk Üretiminin Desteklenmesi

Yonca 1,50 YTL/Kg

Korunga, Fiğ-Macar Fiği,

Hayvan Pancarı Yem Şalgamı 50,00 YKrş/Kg

Diğerleri 25,00 YKrş/Kg

Yem Bitkileri Üretiminde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Alet ve makine Desteği

Satın Alınan Alet ve Makinenın

Fatura Bedelinin % 40’ı

(Hak edişe konu yem bitkileri desteğinin % 40’ını geçemez.)

Damızlık ve Saf Irk Gebe Düve Desteği

Pedigrili (mavi sertifikalı) 550,00 YTL/baş

Saf Irk Sertifikalı (beyaz sertifikalı) 275,00 YTL/baş

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği

Soykütüğüne Kayıtlı 140,00 YTL/baş

Ön Soykütüğüne Kayıtlı 80,00 YTL/baş

Suni Tohumlama Hizmeti Sağlayan Gerçek ve Tüzel Kişilere Destek

Kalkınmada Öncelikli İller 36,00 YTL/baş

Diğer İller 26,00 YTL/baş

Süt Desteği

Örgütlü Üreticiler 5,50 YKrş/litre

Diğer 3,00 Ykrş/litre

Hayvanlarını soykütüğü sistemine kayıt

ettirerek, Bakanlıkça yürütülen ıslah

çalışmasına katkıda bulunanlara ilave 1,50 YKrş/baş

Üretici örgütlerine danışman (Ziraat

Mühendisi ve Veteriner Hekim)

çalıştırmaları halinde ilave 1,50 YKrş/baş

Sabit veya Seyyar Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı Kurulması Desteği

Fatura Bedelinin % 40’ı

(Değerlendirmeye alınacak fatura bedelinin

üst sınırı 200.000 YTL dir.)

Gübre Çukuru Yapılması Desteği

Yatırım Tutarının % 40’ı

(Değerlendirmeye alınacak yatırım tutarının

Üst sınırı 100.000 YTL dir.)

İpekböceği Üreticilerini Destekleme Primi

Damızlık Koza 13,00 YTL/Kg

I. Sınıf Koza 9,50 YTL/Kg

II. Sınıf Koza 8,25 YTL/Kg

III. Sınıf Koza 7,00 YTL/Kg

Çepez 5,00 YTL/Kg

Tiftik Keçisi Yetiştiricilerini Destekleme Primi

Oğlak Tiftiği 9,00 YTL/Kg

Ana Mal (ince, iyi, sıra, hafif) 8,00 YTL/Kg

Tali 6,00 YTL/Kg

Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri Üyelerine Dişi Koyun ve Keçi Desteği

Koyun, Keçi 5,00 YTL/baş

Hastalıktan Ari Bölge Oluşturmak İçin Trakya Bölgesinde Sığır İşletme Desteği

Hastalıklardan Ari Sığır 50,00 YTL/baş

Hayvan Kimlik Sistemi Desteği

Kulak Küpesi 2,00 YTL/baş

Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Programlı Aşılamalar İçin Uygulayıcı Desteği

Köy Düzeyinde % 80 ve Üzeri Gerçekleşmede

Büyükbaş Şap Aşısı 75,00 YKrş/baş

Köy Düzeyinde % 80 ve Üzeri Gerçekleşmede

Küçükbaş Şap Aşısı 50,00 YKrş/baş

% 80 Altında Gerçekleşmede

Büyükbaş Şap Aşısı 50,00 YKrş/baş

% 80 Altında Gerçekleşmede

Küçükbaş Şap Aşısı 25,00 YKrş/baş

Sığır Brucellosisi (S-19 Genç) 1,00 YTL/baş

Koyun Brucellosisi (Rev-1 Genç) 50,00 YKrş/baş

Koyun-Keçi Vebası (PDR),

Koyun-Keçi Çiçeği ve Şarbon 25,00 YKrş/baş

Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma ve Geliştirme Destekleri Ödemeleri

Yerli Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması:

Büyükbaş 350 YTL/baş

Küçükbaş 60 YTL/baş

Yerli hayvan Gen Kaynaklarının Geliştirilmesi:

Küçükbaş Taban Sürü 30 YTL/baş

Küçükbaş Elit Sürü 35 YTL/baş

Üretim İzinli İşletmelerden Alınan Ana Arı Desteği

Ana Arı – Birlik Üyesi 15,00 YTL/adet

Ana Arı – Diğer 7,50 YTL/adet

Süzme Bal Desteği

Süzme Bal Primi – Birlik Üyesi 60,00 YKrş/Kg

Süzme Bal Primi – Diğer 30,00 YKrş/Kg

Örtüaltı Tarımında Polinasyonu Sağlamak İçin Bombus Arısı Desteği

Tozlayıcı Arı Desteği (Bombus) 50 YTL/Koloni

Su Ürünleri Destekleri

Çipura, Levrek 85,00 YKrş/Kg

Alabalık 65,00 YKrş/Kg

Yeni Türler 1,00 YTL/Kg

Yavru Balık 5,00 YKrş/adet

Midye 10,00 YKrş/Kg

Hayvansal Orijinli Gıda Kontrolünde, İşletmelerde Veteriner Hekim Çalıştırılması Desteği

Büyükbaş hayvan başına ; 1,25 YTL,

Küçükbaş hayvan başına ; 0,3 YTL,

Devekuşu hayvan başına ; 1 YTL,

1000 adet tavuk için ; 2,0 YTL ,

500 adet çıkma tavuk için ; 2,0 YTL,

1000 adet hindi için ; 12,5 YTL ,

Tavşan hayvan başına ; 0,15 YTL ,

(bir veteriner hekime aylık yapılacak destekleme miktarı 750 YTL’ den az, 3.000 YTL’ den fazla olamaz. )

VII. SÖZLEŞMELİ BESİCİLİĞİN DESTEKLENMESİ (1 YTL/kg)

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van illerindeki yetiştiricileri kapsar. Et ve Balık Kurumunun kombinalarında kesim yapılarak kaçak ve kontrolsüz kesimlerin önlenmesini, sağlıklı ve güvenilir ürünler elde edilmesini amaçlamaktadır.

VIII. TARIM SİGORTALARI DESTEĞİ

2007 Yılında Tarım Sigortaları poliçe tutarının % 50’si devlet tarafından karşılanmaktadır.

Bitkisel Ürün Sigortaları

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla;

· “Dolu” riski ana teminatına ek olarak, paket halinde “Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan” riskleri,

· Açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski teminatı yukarıdaki teminatlar ile birlikte paket halinde sigorta kapsamındadır.

· Bu riskler sebebiyle meyve ve sebzelerde meydana gelen “Kalite Kaybı Zararları” sigorta kapsamındadır.

Sera Sigortaları

Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla cam ve plastik seralarda;

“Dolu” riski ana teminatına ek olarak, “Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan” riskleri sigorta kapsamındadır.

Süt Sığırları Hayvan Hayat Sigortası

Önsoy ve soykütüğü kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla;

· Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hayvan hastalıkları, gebelik, doğum,e yavru atma, yavru ölümü ve cerrahi müdahale,

· Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması,

· Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

· Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,

· Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölüm ve mecburi kesimler,

sigorta kapsamındadır.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Kapalı sistemde üretim yapan bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları İçin;

· Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,

· Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,

· Her türlü doğal afetler,

· Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve zorunlu kestirme riskleri sigorta kapsamındadır.

Su Ürünleri Sigortası

Su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerinde;

· Her türlü hastalıklar,

· Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,

· Alg patlaması,

· Her türlü doğal afet,

· Kazalar,

· Predatörler

nedenlerinden dolayı meydana gelen ölümler sigorta kapsamındadır.

IX. ALTERNATİF ÜRÜN DESTEĞİ

Tütün:

Alternatif ürün ekimi/dikimi 80 ABD $/da

Adıyaman, Bingöl, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Malatya, Mardin, Muş, Siirt ve Van illerinde uygulanmaktadır.

X. ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI (ÇATAK)

1. Kategori:

a. Erozyonla mücadele (setleme, canlı veya cansız perdeleme, ideal sürüm tekniğinin uygulanması ve/veya koruma amaçlı boş bırakma)

b. Arazinin ıslah edilmesi

c. Drenaj

d. Taş toplama

2. Kategori:

a) Uygun sulama tekniklerinin kullanımı

b) Kontrollü ilaç, gübre ve hormon kullanımı

c) Organik, yeşil, ahır gübresi, kompost vb. kullanımı

d) Organik ve iyi tarım uygulamaları

3. Kategori:

a) Daimi bitki örtüsü oluşturulması

b) Yeni çayır-mera tesisi ve/veya iyileştirilmesi

c) Aşırı otlatmanın engellenmesi

d) Yem bitkileri yetiştirilmesi

Mevcut üretimden vazgeçerek talep edilen kategorideki uygulamalardan 2 veya daha fazlasını tekniğine uygun şekilde tatbik eden üreticilere 1. ve 3. kategori için dekar başına yılda bir defa olmak üzere 3 yıl süre ile 40 ABD Doları, 2. kategori için 90 ABD Doları destek sağlanır.

XI. ÇAY DESTEĞİ

Çay Kalite Primi 8,00 YKrş/Kg

Çay Budama Tazminatı (http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2004/08/20040827.htm#4)

2007 yılı çay kalite primi uygulaması 2006 yılı ürünü içindir.

XII. FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER

Ziraat Bankası A.Ş. ve TKK tarafından 1/1/2007-31/12/2007 tarihleri arasında Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.

KREDİ KONULARI
UYGULANACAK İNDİRİM ORANI (%)

İYİ TARIM UYGULAMALARI

İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım)

ORGANİK TARIM

Organik tarım (işletme-yatırım)

Organik girdi üretimi (işletme-yatırım)

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI/SERTİFİKALI TOHUM, FİDE ve MEYVE FİDANI ÜRETİMİ/KULLANIMI

Sertifikalı tohum ve fide kullanımı (işletme)

Sertifikalı tohum ve fide üretimi (işletme-yatırım)

Sertifikalı meyve fidanı üretimi/kullanımı (işletme-yatırım)

ARGE

Tarımsal ARGE (yatırım)

HAYVANSAL ÜRETİM

Süt sığırcılığı (işletme-yatırım)

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme- yatırım)

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım)

Kanatlı Sektörüne yönelik bio güvenlik (işletme)

Arıcılık (işletme)

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YAPILACAK HAYVANSAL ÜRETİM FAALİYETİ

Besicilik (işletme-yatırım)

Süt hayvancılığı (işletme-yatırım)

SU ÜRÜNLERİ

Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım)

TARIMSAL SULAMA

Tarımsal sulama (yatırım)

TARIMSAL MEKANİZASYON

Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım)

KONTROLLÜ ÖRTUALTI TARIMI

Kontrollü örtüaltı tarımı (işletme-yatırım)

İHRACATI YAPILAN DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ

İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi (işletme-yatırım)

TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (işletme-yatırım)

DİĞER İŞLETME ve YATIRIM KREDİLERİ

Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri (damla sulama, yağmurlama sulama) (yatırım)

Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması vb.) (yatırım)

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
19AboneAbone Ol

Çok Okunanlar