7 Haziran 2023 Çar

Akkuşlu Akademisyen Doç.Dr. Kazım GÖRGÜLÜ’nün Akkuş Meslek Yüksekokulunun Açılması İle İlgili Olarak Yaptığı Tespitler

MYO'nun Açılması ile ilgili olarak gayret gösterenlere destek vermeliyiz.

 

Akkuşlu Akademisyen

 

Doç.Dr. Kazım GÖRGÜLÜ'nün

 

Akkuş Meslek Yüksekokulunun Açılması

 

İle İlgili Olarak Yaptığı Tespitler

 

 

"Akkuş Meslek Yüksekokulu"

 

Geçmişin Muhasebesi:

 

1980 sonrası Hükümetlerin Devletçi ve sosyal içerikli politikaları terk ederek özelleştirme yaklaşımlarından olumsuz etkilenen ve büyük göçler veren yerlerden birisi de ne yazık ki Akkuş’tur.

 

Akkuş’un tek fabrikası ORÜS satılmış, işçiler ya emekli edilmiş ya da diğer il ve ilçelere dağıtılmıştır. Diğer yandan kamu kurumlarına yeni personel sağlanmadığı gibi tayinlere kolaylık sağlanmıştır. Genç nüfusun eğitim sorunları ile hiç ilgilenilmemiş, sosyal ve ekonomik yatırımlar yapılmamıştır. Ciddi anlamda sağlık problemleri mevcuttur. Uzman doktor yoktur ya da gelen her nasılsa ilçede durmaz ve hemen tayin olur. Bu ve benzeri tüm etkenler Akkuş’tan hızlı bir göçü tetiklemiştir. Tüm bu olumsuz gelişmeler ilçemizin ne kadar sahipsiz kaldığının göstergesidir. Hizmet üreterek Akkuş’u sahiplenmesi gereken kişiler yardakçı politikalarla günü geçirmişler, sorunlara gereken önem ve ehemmiyeti göstermemişlerdir. Sonuçta kaybeden hep Akkuş olmuştur.

 

Akkuş’un sorunlarını irdelerken isim vererek birçok kişiye yüklenebilir, acımasız eleştirilerde bulunabiliriz. Bunun şu anki durumumuza hiçbir katkısının olmayacağı kanısındayım.

 

Bilindiği gibi, bir süre önce YÖK’ün onayı ile Ordu Üniversitesi’ne bağlı olarak Akkuş Meslek Yüksekokulu kuruldu ve Akkuş için umut ışığı oldu. Bu gelişme bir ilçede yaklaşık 4 yıl süreyle meslek yüksekokulu müdürü olarak görev yapmış ve yüksekokulun getirdiği sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri yakından izlemiş biri olarak beni de oldukça memnun etmişti. Ancak, ne yazık ki günümüze kadar yüksekokulumuz faaliyete geçemedi.

  

İlçelerde Meslek Yüksekokullarının Kuruluş Süreci

 

Akkuş Meslek Yüksekokulu ile ilgili gelişmeleri ve sorunları değerlendirirken bir ilçede Yüksekokulu kuruluşu ile ilgili süreçleri bilmek gerekir. Üniversite senatolarının yüksekokul açmak için karar alır ve bu karar YÖK tarafından onaylanarak yüksekokul açılmasına karar verilir. Bu süreçte en etken olan unsur yüksekokul açılmak istenen yöredeki yerel yönetim ile halkın talebi ve ekonomik desteğidir. Üniversite yönetimi kararı senatoya götürmeden önce yerinde incelemelerde bulunur ve şartları değerlendirir.  Bu değerlendirmelerde uygun arazi, arazi üzerinde yapımı tamamlanmış okul binası veya finansman desteği sağlanmış inşaat, yurt, ulaşım olanakları, sosyal ve kültürel gelişmişlik seviyesi gibi birçok unsur dikkate alınır. Son yıllarda yerel yönetimlerce bu konudaki taleplerdeki artışlara karşılık üniversite yöneticileri de yöre halkından ciddi taleplerde bulunmaktadırlar ki şu anda ilçemiz de aynı konuya muhataptır. Eğer üniversite yöneticilerinin talepleri karşılanmaz ise gelişmeler oldukça yavaşlatılmakta ya da yine geçmişte ilçemiz örneğinde olduğu gibi rafa kaldırılmaktadır.

 

Yüksekokulun YÖK tarafından onaylanması faaliyete geçeceği anlamını taşımamaktadır. İkinci aşama Müdür atanmasıdır ki sevindirici olan yön Yüksekokulumuzda bu işlem tamamlanmıştır. Bundan sonraki aşamalar yüksekokul kurulu ve yönetim kurulunun oluşturulması, yüksekokul sekreteri atanması, öğretim görevlisi alımı, memur atanması gibi idari süreçler ile birlikte öğrenci alımına yönelik olarak program açılması gibi akademik süreçtir. Öğrenci alımına yönelik süreçler Yüksekokul kurulunun önerisi, Üniversite senatolarınca kabulü ve YÖK onayı ile tamamlanır. Bu programların da YÖK katalogunda yer alması ile işlem tamamlanmaktadır. Yine üniversite yöneticileri bu konuda girişimde bulunmadan önce somut gelişmelerle değerlendirme yaparlar. Eğer talepleri karşılanmaz ise süreci kesintiye uğratırlar. Yani uzun lafın kısası eğer elinizi taşın altına kor ve kararlığınızı gösterir iseniz başarılı olursunuz. Biz istiyoruz deyip yeterli çalışmalar yapılmaz ise sonucun ne olacağı bellidir.

 

Bir yüksekokulun faaliyetlerine başlaması ve sürdürebilmesi için gerekli akademik ve idari yapılanmanın tamamlanması gerekmektedir. Bunun için en önemli adım yüksekokul kurulu ve yönetim kurulunun oluşturulmasıdır. Bu aşamanın tamamlanması yüksekokulun her an faaliyete geçebileceği anlamını taşımaktadır. Meslek yüksekokulumuzda gelinen nokta budur. 

Yani her an faaliyete geçebilir!

 

Akkuş Meslek Yüksekokulu’nun Mevcut Durumu:

.

Ocak ayında (2010) yerel yönetimin ısrarlı talepleri sonucunda Ordu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.Haluk KEFELİOĞLU Yüksekokulumuzun faaliyete geçebilmesi için Sayın Yrd.Doç.Dr. Çağatay Edgücan ŞAHİNi Müdür olarak atamışlardır. Bu ilçemize sunulmuş altın bir fırsattır.

 

Sayın Dr.ŞAHİN’in Akkuş’u ilk ziyaretinde ben de ilçemize geldim. Kaymakamımız Sayın Murat SARI,  Belediye Başkanımız Sayın Ergüder EFİL, Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Muhammet GÜNGÖR, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Sedai ALTUN ve ilçemiz esnaflarından Sayın Cemil GÖRMÜŞ’ün katılımı ile beraber inceleme ve değerlendirmelerde bulunduk, sürecin devamına yönelik yol haritası hazırlamaya çalıştık.

 

Öncelikle okul binası ile ilgili izlenimlerimi aktarayım. ORÜS’ün idari binasının arkasına sınıf olmak üzere ek bina yapılmış. Kimilerine göre bina her şeyi ile hazırmış! Bana göre ise tamamlanma oranı %50’dir. Kapı, pencere, kalorifer sistemi, aydınlatma, boya, en üst katın tavanı, sıra, tuvaletler, idari bölümlerin boyası, pencere ve kapı bakımları ve benzeri birçok iş tamamlanmamıştır. Yani bina karkas haldedir. Tüm bu işlerin tamamlanması da ciddi bir maliyet ortaya çıkarmaktadır.

 

Bu konuda gerek ilçemizin yerel yönetimi ve gerekse Meslek Yüksekokulu Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneği tarafından girişimlerde bulunuldu ve belli konularda da ilerlemeler sağlandı. Yaptığım kişisel görüşmede bu işlemlerin en geç Nisan sonu Mayıs ortalarına kadar tamamlanacak şekilde planlamasının yapıldığı ve Ordu Üniversitesinin talepleri doğrultusunda işlemlerin sürdürüldüğünü öğrendim. Dolayısı ile okul binası ile ilgili uzun vadede ve büyük çaplı sorun gözükmüyor. Gelişmeler memnuniyet vericidir.

 

Akkuş Meslek Yüksekokulu’nun Yurt Sorunu:

 

Mevcut durumda bizleri en fazla rahatsız etmesi gereken konu yurt problemidir ki Akkuş Meslek Yüksekokulunun önündeki en önemli açmazı budur ve ivedilikle çözülmesi gerekmektedir.

 

Yurt sorunu çözmek için kısa ve uzun vadeli planlar yapma zorunluluğu vardır. Uzun vadeli çözüm Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun ilçeye yurt yapmasının ve gelmesinin sağlanmasıdır. Bunun için oldukça yoğun kamuoyu ve siyasi baskısı yaratılmalıdır. Akkuş’u seven siyasilerin bu işte çabası olmaz ise başarılı olmak mümkün değildir. Bunun dışındaki alternatiflerin hepsi pansuman çözüm niteliğinde olup ilerleyen süreçte yüksekokulun gelişmesini etkiler.

Belediye Başkanı Sayın Ergüder EFİL’in hal binasının yurda çevrilmesi için girişimleri mevcuttur. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burada yaptırdığı keşif vardır ve maliyet bellidir.  

Desteklenmelidir!

 

 

Yüksekokul binasının yanında kaloriferli ve 10’ar daireli iki adet blok mevcuttur. Bunlardan biri yüksekokula aittir. Yüksekokul yönetimi diğer bloğu da istemektedir. Bu bloğun yüksekokula devredilmesi durumunda Ordu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca her iki bloğun da yurt olarak işletilmesi planlanmaktadır. Bu gelişme yüksekokulun 2010 yılında öğrenime geçmesinin önündeki tüm engelleri kaldırmış olacaktır.

 

Şu anda önemli gelişmelerden birisi de Tarım kooperatifine ait bina için görüşmeler olduğu ve olumlu cevap alındığı yönündedir. Ayrıca belediyeye ait bazı dairelerin yurt olarak kullanılmasına yönelik düzenlemeler olacaktır. Bunlar için dahi oldukça ciddi maddi desteğe ihtiyaç olacaktır.

 

   

 

Sonuç

 

Ordu Üniversitesi Rektörü ve yönetimi Akkuş Meslek Yüksekokulunun faaliyete geçebilmesi için gerekli düzenlemeleri yaparak ilçemizi teveccühte bulunmuşlar, kararlılıklarını ortaya koymuşlardır. Şu anda yurt sorunu ile ilgili somut düzenlemeler beklemektedirler. Yüksekokulun açılması için yoğun bir çaba içerisinde olan yerel yöneticilerin, derneğin ve meslek yüksekokulu müdürünün elini güçlendirecek çözümlerin önü derhal açılmalıdır.

 

Çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Başlamış ve devam eden çalışmalar desteklenmelidir. Meslek Yüksekokulunun yapılandırılmasında oldukça katkısı olacak olan Dernek maddi olarak desteklenmelidir. Bu kapsamda kampanyalar başlatılmalıdır.

 

Tüm bunların dışında en önemli hedef Akkuş’a mümkün olursa Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından, aksi halde Akkuş’u sevenler tarafından en az 500 kapasiteli yurt binasının yapılmasının sağlanması olmalıdır.

 

Saygılarımla…

 

Doç.Dr.Kazım GÖRGÜLÜ

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
18AboneAbone Ol

Çok Okunanlar