10 Aralık 2023 Paz

2010 Yılı Tarımsal Destek Başvuruları ve Destek Miktarları

Akkuş Ziraat Odasından Duyuru

 

AKKUŞ ZİRAAT ODASINDAN DUYURU

2010 Yılı Tarımsal Destek Başvuruları

ve Destek Miktarları

                Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2010/10 sayılı Tebliğ 18 Mart 2010 tarih ve 27525 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğe göre;

 

ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere dekar başına mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL’dir.

 

Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle yapılır

 

Ürün Grupları

Mazot Desteği (TL/dekar)

Gübre Desteği (TL/dekar)

Süs Bitkileri, Özel çayır Mera ve Orman Emvali Alanları

2

3

Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze, Meyve Alanları

3,25

4,25

Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Endüstri Bitkiler Alanları

5,5

5,5

ÇKS’ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2010 tarihi ile son müracaat tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz.

 

Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2010 tarihi ile son müracaat tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder.

 

Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 31/12/2010 günü mesai saati bitimine kadar tarım il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde 31/12/2010 tarihine kadar ÇKS’ deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

 

2010 YILI TARIMSAL DESTEKLER BİRİM MİKTARLARI

          ALAN BAZLI DESTEKLER (Dekar) TL 
1 Alternatif Ürün (Tütün) Desteği 120,00
2 Toprak Analizi Desteği 2,50
3 Organik Tarım 25,00
4 İyi Tarım (Meyve-sebze)   20,00
5 Örtüaltı İyi Tarım 80,00
6 Mazot Desteği  
Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali alanları   2,00
Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve alanları 3,25
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri alanları 5,50
7 Kimyevi Gübre Desteği    
Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali alanları 3,00
Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bitkiler, Sebze, Meyve alanları 4,25
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri alanları 5,50
8  Fındık   
Alan Bazlı, Alternatif Ürün  600,00
         HAYVANCILIK DESTEKLERİ 
1 Yem Bitkileri (Dekar) Yonca (sulu) 125,00
Yonca (kuru) 70,00
Korunga 80,00
Tek Yıllıklar 30,00
Silajlık Tek Yıllıklar 45,00
Silajlık Mısır (sulu) 50,00
Silajlık Mısır (kuru) 30,00
Yapay Çayır-Mera 75,00
2 Arıcılık  Arıcılık (kovan) 6,00
Bambus Arısı (koloni) 50,00
3 Su Ürünleri (Kg) Alabalık 0,65
Çipura-Levrek 0,85
Yeni Türler 1,00
Midye 0,10
Yavru (adet) 0,05
4 Süt Primi (Kg)  Büyükbaş 0,04
Küçükbaş  0,10
5 Hayvan Başı Ödeme (baş) Sığır 225,00
Manda 250,00
Sığır (Soykütüğü ek) 50,00
Hastalıklardan Ari 300,00
Koyun-Keçi 10,00
6 Tiftik Üretimi Desteği (Kg) Oğlak Tiftiği 15,00
Ana Mal (İnce, İyi) 14,00
Tali 10,00
7 İpekböceği Desteği (Kg) Tohum (Kutu/adet) 25,00
1.Sınıf Koza 15,00
Diğer 10,00
Damızlık Koza 18,00
8 Et Desteği (Kg) 1,50
9 Gıda Güvenirliliği (Akredite Veterinerlik) Desteği (baş)  Büyükbaş 1,32
Küçükbaş 0,32
Devekuşu 1,05
Tavşan 0,16
Tavuk (1000 baş) 2,10
Kesim miktarı ne olursa olsun aylık destekleme miktarı 1.500 TL'den az, 3.000 TL'den fazla olamaz.                                                     Hindi (1000 baş) 13,20
Çıkma Tavuk (500 baş) 2,10
Ördek (500 baş) 2,10
10 Buzağı Desteği (baş)   Brusella S-19 Aşısı 20,0
Suni Tohumlama 60,0
11 Kuzu, Oğlak Rev – 1 Aşısı (baş) 4,00
12 Aşı Desteği (baş) Büyükbaş Brusella 1,50
Küçükbaş Brusella 0,50
Büyükbaş Şap 0,75
Küçükbaş Şap 0,50
13 Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma (baş) Büyükbaş Koruma 400,00
Küçükbaş Koruma 70,00
Arı 10,00
Elit Sürü 45,00
Taban Sürü 40,00
14 Süt Fiyat Regülasyonu (ton)  Gerekliliğinde belirlenir
        ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI                                                               TL/Da
1 I Kategori  60,00
2 II Kategori   135,00
         TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER                                                                                                               TL/Da
1 Patates Siğili  110,00
2 Çay Budama Tazminatı          2004/7758 sayılı BKK
          DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER
1 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı (Dekar)
Buğday, yonca 5,00
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar 3,50
Çeltik, yer fıstığı 8,00
Nohut, kuru fasulye, mercimek 6,00
Susam, kolza (kanola), aspir 4,00
Patates 20,00
Korunga, fiğ 3,00
2 Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği (Dekar) Standart-Sertifikalı 
Bodur ve Yarı Bodur Meyve Fidan Türleri ile Bahçe Tesisi 150,00 – 300,00
Narenciye Bahçelerinde Aşılama ile Çeşit Değiştirme  0,00 – 250,00
Zeytinde Yağlık Çeşitler İle Bahçe Tesisi  50,00 – 100,00
Bağ ve Diğer Meyve Fidanları İle Bahçe Tesisi 100,00 – 200,00
Sertifikalı Çilek Fidesi Desteği  0,00 – 200,00
Virüsten Ari Fidanlara (+) İlave Olarak 50,00 – 100,00
3 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği (Kg)  
Buğday 0,10
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates 0,08
Çeltik 0,25
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ 0,50
Soya 0,35
Kanola 1,20
Susam 0,60
Yonca 1,50
Yer fıstığı 0,80
4 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (İşletme başına) 300,00
5 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık (İşletme başına) 500,00
6 Ar-Ge Destekleri Proje
7 Kırsal Kalkınma   Proje
8 Tarım Sigortası Destekleri Bitkisel Ürün Sigortası Desteği  Poliçenin %50'si
Süt Sığırı Sigortası Desteği
Sera Sigortası Desteği
Kümes Hayvanları Sigortası 
Hasar Fazlası Desteği
Diğer Tarım Sigortası Desteği
Su Ürünleri Desteği
                HAVZA BAZLI FARK ÖDEMESİ (Kg)                           TL 
1 Yağlık Ayçiçeği  0,230
2 Kütlü Pamuk  Sertifikalı 0,420
Sertifikasız 0,350
3 Soya Fasulyesi  Sertifikalı 0,350
Sertifikasız 0,295
4 Kanola  0,275
5 Dane Mısır  0,040
6 Aspir  0,300
7 Zeytinyağı    0,300
8 Kuru fasulye   0,100
9 Nohut 0,100
10 Mercimek 0,100
11 Çay                                   0,115
12 Buğday 0,050
13 Çeltik 0,100
14 Arpa 0,040
15 Çavdar 0,040
16 Yulaf 0,040
17 Tritikale 0,040
  FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ UYGULAMALARI  (%)
1 İYİ TARIM UYGULAMALARI  İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım) 60
2 ORGANİK TARIM  Organik tarım (işletme-yatırım) 60
Organik girdi üretimi (işletme-yatırım) 60
3 TOHUM, FİDE, FİDAN ÜRETİMİ/KULLANIMI Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı (işletme-yatırım) 50
Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı (işletme-yatırım) 50
4 AR-GE  Tarımsal AR-GE (yatırım) 40
5 HAYVANSAL ÜRETİM  Süt sığırcılığı (işletme-yatırım) 60
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 50
Damızlık düve yetiştiriciliği (işletme-yatırım)   60
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme-yatırım) 50
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım) 50
Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik (işletme-yatırım) 60
Arıcılık (işletme)  50
6 BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ Büyükbaş hayvan besiciliği (işletme – yatırım) 50
Küçükbaş hayvan besiciliği (işletme – yatırım) 50
7 TAVUKÇULUK Yumurta tavukçuluğu (işletme-yatırım) 50
Et tavukçuluğu (işletme-yatırım) 50
8 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 50
9 TARIMSAL SULAMA  Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri (damla sulama, yağmurlama sulama) (yatırım) 100
Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması vb.) (yatırım) 60
10 TARIMSAL MEKANİZASYON  Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım) 50
11 KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI  Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 50
12 İHRACATI YAPILAN DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi (işletme-yatırım)  50
13 TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ  Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 50
14 DİĞER İŞLETME VE YATIRIM KREDİLERİ    25

NOT: Düşük faizli kredi uygulamalarında, açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 24 ayı, yatırım kredilerinde 7 yılı geçemez.

 


 

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
17AboneAbone Ol

Çok Okunanlar