Get Adobe Flash player


Karaçal Mahallesi

Bu köyümüzle ilgili bilgi ve resimler gönderirseniz hemen yayınlarız.  Bizimle iletişime geçmek için tıklayın.... 

KARAÇAL MAHALLESİ

Karaçal Köyü Ordu İlinin 30 Mart'ta Büyükşehir Olmas İle

Karaçal Mahallesi Olmuştur

Muhtarın Adı ve Soyadı : Nedim OTÇU 

Muhtarlık Telefonu       : 0452 611 26 11  Cep: 0 532 463 00 11 - 0 535 602 35 83

Nüfus                         : Mart 2014 Tarihi İtibariyle Toplam 582  Kişi

31.12.2012 Tarihi İtibariyle Toplam 517 Kişi (Erkek 250, Bayan 267)

31.12.2011 Tarihi İtibariyle Toplam 534 Kişi (Erkek 262, Bayan 272)

2010 Nüfusu Toplam 480 Kişi, (Erkek 246, Bayan 234) 

2009 Ocak Ayında Toplam 587  ( Erkek 301, Bayan 286 )

  

Image

 

Image Image Image

 

Image Image Image

 

Image Image Image

 

Image Image Image

 

Image Image Image

 BAHADIR KAYIM'IN

ÇALIŞMASI

KARAÇAL  KÖYÜNÜN

COĞRAFYASI, SOSYAL YAPISI, EKONOMİSİ ve TARİHÇESİ

      Karaçal Köyü; Akkuş İlçemizin Güneydoğu istikametinde yer  alan ve Kumru ile Niksar İlçelerine komşu bir Köyümüzdür.14 Mahalleden oluşan Karaçal Köyünün Yerleşim şekli dağınık olup,Doğu Karadeniz tüpü yerleşim biçimindedir.1990 Nüfus Sayımına göre 274 Hane bulunan Köyün 1990 Nüfusu 1482 kişi iken,2007 adrese dayalı yeni ve son Nüfus Sayımına göre Nüfusu   587 Kişidir.

      Karaçal Köyü dik ve engebeli arazi yapısına sahip olup, Tarım değeri  ve evrimi düşüktür.Ancak bu tamamen arazi ve toprak yapısından değil, İklim özelliğinden de kaynaklanmaktadır.Karaçal Köyünün 17320 dekar toplam Tarım Arazisi olup, buralarda Buğday(Ekin), Yulaf, Arpa,Çavdar,Mısır,Fasulye,Fiğ,Yonca ve Korunga yapılmakta olup,ekonomik değeri azdır. Daha çok Halkın yıllık Hane ve Hayvan Gıda ihtiyacını gidermektedir. Hayvancılık esas geçim kaynağıdır.Daha çok Büyükbaş Hayvancılık yapılır.Bunun yanında azda olsa Ormancılık yapılmaktadır.Ancak Köyden bütün Ülkemizde olduğu gibi,Tarım ve Hayvancılığın ekonomik ve yetersiz  olması,İş ve Eğitim  gereksinimi nedeniyle başta İstanbul olmak üzere Ankara ve diğer  Batı bölgesi şehirlerine göç edilmiştir.Son 20 yılda yoğun olan bu göç bugün azalmış olsa da sürmektedir.Köy nüfusuna kayıtlı başka Ünye,Niksar,Samsun,Ordu gibi çevre Şehirlerde de İnsanlar yaşamaktadır.Köyden göç edenler yerleştikleri yerlerde genellikle Fabrika,Tesis,Nakliyat,Lokanta  gibi özel sektör iletmelerinde çalışmaktadırlar.Bunu yanında kendi işini kurmuş İnsanlarda vardır.Ve Köyden yetişmiş yahut dışarıda yaşayarak-okuyarak,Tahsil-Eğitim görerek Memur,Öğretmen,Avukat,Bürokrat olmuş nice İnsan da bulunmaktadır.

      Karaçal Köyü İklim olarak geçiş özelliği gösterir. Şöyle denilebilir:% 60 Karadeniz,%40 Karasal İklim özelliği görülen Köyün Güney kesimlerinde Karasallık artar.Mesela Güneydeki komşu Gökçebayır Köyü %70 Karasal iklim özelliği taşır.Fakat Her mevsim görülen yağışlar,Sis ve Yoğun Orman örtüsü Karadeniz İklimi özelliği taşır.Köyün Rakımı Yerleşim yerleri itibariyle ortalama 1200 metredir.Bu rakım Gökçebayır Köyü-Tifi Mahallesine doğru olan yerlerde oldukça düşer.Köyün en yüksek yerleri zamanında bir Hayvancılık Köyü olan Karaçalın Yaylalarıdır:Çekiç,Dereoba,Büyük ve Küçük Gökçebel Yaylaları,Yalın,Tütünlük Yaylası,Tepearuk,Tuzla,Karaağaç,Kaleboynu Tepeleri en yüksek noktalardır.

      Yerleşim daha çok Akkuşa yakın olan Karaağaçtepesi Mahallesinden başlayan Yamaç Hattı ile Kepekli deresinin Doğu yamaçları, Tifi Çayının Kuzey yamaçlarında yoğunlaşmıştır.Ancak dağlık olan Kumru istikametinde yerleşim yoktur.Karaçalın Mahallelerinin bazılarının  ilçe Merkezine  uzaklığı şöyledir:

  -Karaağaçtepesi  Mahallesi: 5 km.                      İskenderli Mahallesi: 9 km.

   -Alan    Mahallesi:-13 km.                                Hacılı  Mahallesi  :18 km.

    Irmakkıyısı Mahallesi:14 km.                             Eğlenceli  Mahallesi:18 km.

   Karaçal Merkez Mahalle:12 km.          Karaçal Köyü ve Mahalle yolları, Stabilize yahut Toprak Yollardır.Ancak son yıllarda önem verilen Yollar daha iyi hale getirilmeye çalışılmakta olup;AB   Üyeliğine aday Ülke olmamız nedeniyle AB  Ulaşım uyum süreci kapsamında 2013 Yılına kadar bütün Türkiye Köy yolları asfalt hale gelmesi gerektiğinden sonunda Asfalt yol olacaktır.Bu amaçla KÖYDES kapsamında çalışmalar yapılacaktır.

    Karaçal Köyü Sosyal yapı olarak kısaca denebilir ki; Ordu ile Tokat arası bir İnsan yapısına sahiptir. Ancak  Kardeniz insanı özelliği yanında daha çok Tokat-Sivas iç kesim İnsan özelliği ağır basar.Buda normaldir,çünkü Tokat-Niksar’a  Köyün yakın olması ve İnsan Kökenlerininde birçoğunun buradan gelmiş olması nedeniyledir.Bunu anlamak için Folklorik özellikler,Türkçe ağız yapısı,Gelenek/Görenek/Örf/adet,Düğünler v.s.gibi Kültürel öğelere bakmak yeterli olacaktır.Ancak  Karadeniz Kültür öğeleride dediğimiz gibi vardır,bunu bazı İnsani davranış ve yapı özellikleri ile bilhassa Yeşile dayalı  yemek çeşitlerinde görmek mümkündür.Genel olarak ise Köy aşağıda bahsedeceğimiz üzere,kökenleri itibariyle Türkmen karakter taşır. Bunun bir Delilide Yüzyıllar önceki yerleşme bir yana, Yüzyıllardır Hayvancılıkla uğraşan ve Göçebelik neticesi buraya yarlaşan ve Yüzyıllardır pek az değişmiş kapalı Toplum olması ve taşıdığı Kültür özellikleridir.

      Köyün isiminin nereden geldiği tam bilinmemektedir.Burada iki ihtimal mevcuttur:Birincisi Karaçalı isimli ancak Osmanlı mı,Selçuklu mu yoksa Beylikler döneminde mi yaşadığı  bilinmeyen bir Türkmen Beyinin buraya gelip fethederek yerleştiği şeklindedir.Yani bu Beyin getirdiği Türkmenler Alan Mahallesine yerleşmiş ve Köyün imside bu beyden dolayı Karaçal kalmıştır..ikincisi ise tahminen bir Türkmen Grubu olan KARACALU-GARACALU oymağından gelmiş olabileceği şeklindedir.

      Karaçal  Köyününün  Tarihi, Mahalle Mahalle farklı olup, Yerleşim nedenleri bile farklıdır.Ancak Yazılı bir Tarih olmayışı ve Sözlü Tarihinde güvenilir olmaması nedeniyle araştırıp- yazdığımız Bilgiler kesinlik taşıyan bilgiler değildir.

      Karağaçtepesi Mahallesinin Tarihi 17.Yüzyıla uzandığı sanılmaktadır.-1600’lü yıllar!-Daha önesinde muhtemelen Orman olan bir yerdi. Yerleşimler,Tarlalar birçok Köyde olduğu gibi Orman açılarak meydana getirilmiştir.Mahalledeki Kayım Soyisimli kişilerin iki Büyük dedelerinin bir ihtimal Sivas daha güçlü ihtimal ise Samsun-Bafra’dan bir anlaşmazlık ve ya bir Dava nedeniyle kaçarak yahut başka biçimde geldiği,bir kardeşin Yolbaşı(Körmen) Köyüne,diğer Kardeşin ise Karağaçtepesi mahallesine yerleştiği söylenmektedir.Bu nedenle Soy isim kanunundan öncede kendi aralarında Topallu,Kayımlu  denilen bu İnsanlar aslında aynı köken oldukları için,Soyadı Kanunu ile –Kayım- Soyisimini almışlardır.Kayım Soyisimi ;’Kuvvetli,Sağlam’anlamına gelmekte olup,Osmanlı Devletini kuran KAYI Boyu ile bir alkasının olup-olmadığı bilinmemektedir.Çünkü KAYI Kelimeside aynı anlamı taşıyan bir Türkmen Boyudur.

      Kaaraağaçtepesi Mahallesinin İskenderli Mahallesi Yolu üzerindeki Hesekülü denilen mevkide yaşayan İnsanlarımızın geçmişinin iki şekilde olduğu söylenir: Buraya adını veren kişinin Sultan II.Mahmut (Ölümü:1839) döneminde Topkapı Sarayında görevli bir Haseki iken,bir suça karışması nedeniyle ceza alma korkusu nedeniyle izini kaybettirmek için aylarca yolculuk-yürüyüş yaptıktan sonra Karaağaçtepesindeki bugünkü Mevkiiye yerleştiği ve burada çoğaldığı-Türediği söylenir.Bu nedenle buraya HASEKİLİ Kelimesinden bozma ‘Hesekülü’denmiştir.Bir diğer rivayette Türediler  ve diğerleri  Gökçebayır-Tifi Mahallesinden ’den gelmişlerdir.

      Karaağaçtepesi isimide; Mahallenin başında bulunan Karaaağaç denilen Ağaç  ve Mahallenin bu ağacın olduğu Tepede kurulmasından geldiği söylenir. 

      İskenderli Mahallesininde kökeninin iki şekilde rivayeti vardır: Birincisi, yine Sultan II.Mahmut (Ölümü:1839) döneminde Topkapı Sarayında görevli İskender İsminde birinin aynı şekilde Haseki gibi bir suça karışması nedeniyle ceza alma korkusu nedeniyle izini kaybettirmek için beklide Haseki ile birlikte buraya geldiği-yerleşip,çoğaldığı söylenir.Belkide bu Olay başka bir zaman olmuş olsada,neticede İskender isimli bir Kişi buraya adını verdiği kuvvetli bir rivayettir.Bir diğer ihtimal de,Osmanlı Döneminde Terme-Ünye veya Fatsa taraflarından 200 -250 sene  önce Sıtma Salgını nedeniyle buraya gelen kişilerin yerleşmesiyle oluştuğu söylenir.

      Alan Mahallesinin Tarihçesi çok eskiye dayanır. Türklerden öncede burada bir Rum Köyü bulunuyordu.Bu köyün yada bu civarların Rumlarının Beyi,Reisi olan Olcan adlı Rum Beyi ile Karaçal adında bir Türk Beyinin belli olmayan bir Tarihte Alan Mahallesi arazisinde savaştığı anlatılır.Burası yüksek bir yerde etrafı Ormanlık alanla çevrili geniş bir yer olduğu için Alan denmiştir.Buraya ilk gelen ve yerleşen kişinin Sivastan  Erkonaş  isminde biri olduğu ve bu kişinin Ermiş,Derviş,Dindar bir kişi olduğu belkide buraya Konduğu için eski ağızla Er(miş)kon(muş) aş  denmiştir.Erkonaş Rivayete göre daha sonra Sivasa geri dönmüş ancak ondan çoğalanlara Konaşlar denmiş ve bu Soyadı kanunu ile Konaş Soyisimi verilmiştir.

      Kepekli Mahallesinin  ismi  ise; Kepek  isimli  Köyün eski  Zatlarından olan Geçmişte yaşamış,  Yaşlı bir Şahıstan gelmektedir. Mahallenin geçmişi; Rivayete göre Kepekli Mahallesinin bir kısmı Sivas-Tokat civarından,bir kısmı ise Samsun-Bafra’dan gelmişler ve buraya yerleşmişlerdir.Diğer yandan,Hacılı Mahallesinden  gelen bir kısım İnsanların burayı oluşturduğuda söylenmektedir.Buraya muhtemelen Yaylak yani Hayvancılık nedeniyle yazları gelip-gitme neticesi kesin olarak yerleştikleri söylenebilir.

       Hacılı Mahallesinin geçmişi de çok eskidir. Mahallenin  Kaleboynu Tepesinde Karaçalın en eski yerleşimlerinin kalıntıları bulunmuştur.Burada bulunana Harç ve Tuğla parçaları,yıkık duvar kalıntıları,Topraktan yapılmış Çanak-Çömlek parçaları ve Küpler içinde ortaya çıkan İnsan İskleti parçalarının varlığı burada Karaçalın,beklide Akkuş’un İlk yerleşimlerin olduğunu bize göstermektedir.Hacılı Mahallesine ilk yerleşenlerin, Niksar’dan Yaylamak amacıyla buraya gelen bir Türkmen olan Yapalak Koca’nın ve oğulları olan Hacı Ahmet,Hacı Veli,Hacı İmam ve Hacı Molla’nın olduğu söylenir.Buna göre bu Türkmenin oğullarının Hacı olan yahut lakabı bu olan Oğullarından ötürü   buraya Hacılı denmiştir.

      Merkez Karaçal Mahallesi ise; Karaçal adlı Türkmen Beyinin buraya yerleşmesi yada bir şekilde etrafındaki  kişileri yerleştirmesi neticesi yada buraları kullanması nedeniyle bu Beyin isimi Köyün ve Merkez Mahallenin  ismi olarak  kalmıştır diye tahmin edilmektedir. Ancak kuvvetli bir diğer İhtimal Niksar yada Gökçebayır-Tifi civarından ,buraya gelip yerleşecek,Hayvancılık yapacak İnsanların bize göre Türkmen Gruplarının yerleşecebilecekleri bir  arazi  ararken,Tifi  Çayını aşarak ,Çayın Doğu yamaçlarına-Bayırlarına-  geçmesiyle yerleşilmiştir.Yani Gökçebayıra  sığmayan ,geçimi Hayvancılık olan Türk göçebe Toplulukları Yaylak amacıyla gelip;Irmakkıyısı,Eğlenceli,Hüseyinahmet,Tilkicidere ve Merkez Karaçal Mahallelerine  yerleştikleri tahmin edilmektedir.Yalnız Eğlenceli Mahallesine yerleşenlerin, Niksarın Hosaf Köyü yönünden gelip-yerleşmiş olabilecekleride bir diğer ihtimaldir.

      Karaçal Köyü,ilk Türk Fetihleri zamanında ,Danişmentoğulları sınırında yada egemenliğinde kalmıştır.Köye ilk yerleşmelerde Danişmentliler zamanındadır.Daha sonra ise Selçuklu dönemini yaşayan Akkuş gibi Karaçal Köyü daha sonra Beylikler döneminde Taceddinoğulları  egemenlğinde kalmış,sonra Mehmet Çelebi zamanında Osmanlı egemenliğine girmiştir.Osmanlının son zamanında Samsun sancağının,Ünye kazasına  bağlı bir Köy iken,daha sonra Ordu’ya bağlanmıştır. Bahadır KAYIM

 

Image

 

 Image

   Image

 

Image

 

Image
Image
 
ImageImageImage
 
ImageImageImage
 
ImageImageImage
 
ImageImageImage
 
ImageImageImage
 
ImageImageImage
 
ImageImageImage
 
Image
 45.jpg46.jpg
 

 

 

Image Image

 Image46.jpg

 

ImageImage

 

 45.jpg

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karaçal Köyü Kepekli mahallesinde 1950 yıllara Merhum Salim usta tarafından tamamen el emeği ile yapılmış olup,  halen konut olarak hizmet verebilecek durumdadır. Bilgiyi Sitemize gönderen Salih BİLGİLİ'ye teşekkür ederiz.


47.jpg

 

Yorumlar (74)Add Comment
0
guzelkaracal
yazar kadırcımen , 08 Mayıs, 2014
tüm karacallılara slm resım daha cok olursa sevınırım herkese slm
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
KÖYÜMÜZ ÇOK GÜZEL
yazar Aysun KAYIM , 21 Haziran, 2011
Bizler köyümüzden uzakta yetiştiğimiz vede imkanlardan dolayı her zaman köyümüze gelemediğimiz için bu site çok iyi ve çok güzel olmuş. Sayenizde Köyümüz hakkında bilmediğimiz bilgiler öğrendim Köyümüzden çok güzel bizler genç kesim olarak köyümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Benim Kuzen Süleyman Bıyık abim geçen yıl trafik kazasında kaybettik .Belki sizlerinde bilgileri vardır. Ben onun kadar köyünü seven birisini görmedim. Genç yaşında muhtar oldu ve bişeyler yapmaya çalıştı. Ben bu siteyi takip ediyorum vede köyümüz hakkında bilgi sahip oluyorum. çok teşekkür ederim. En yakın zamanda sizleri tebrik için tanışmak isterim.Teşekkürler......
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
karaçal köyümüz
yazar yunus savaş , 10 Mayıs, 2011
ben pursaklarda ikamet edip aslen merkez mahallesi karaçal köyündenim ve gurur duyuyorum kurmuş oldugunz dernegimizi destekliyorum başarılarınızın devamını diliyorum saygılarımla.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar yunus savaş , 10 Mayıs, 2011
merkez mahallesinden yunus savaş kurmuş oldugunuz dernegimizin gururla taktir ediyor ve destekliyorum nice nesillere saygılarımla pursaklar.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
MELİHA AĞCA
TEŞEKKÜRLER BAHADIR KAYIM
yazar MELİHA AĞCA , 22 Nisan, 2011
Sevgili Bahadır Kayım
Karaçal köyünün geçmişine ışık tutmuşsunuz. Güzel çalışmanız için teşekkür ederim.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
site
yazar kemal ışık , 18 Aralık, 2010
emegi geçen herkese teşekkürler
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
merhabalar
yazar sedat akıncı , 25 Haziran, 2010
merhabalar ben çankırı / ılgazlı yım köyünüzü merak ettim güzel bir köyünüz var ne derece ilerleme var onu bilmiyorum ama güzel bir köy saygılarım la smilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gif
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +1
0
...
yazar sedat , 31 Ocak, 2009
güzel resimler
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +4
0
...
yazar adem , 31 Ocak, 2009
merhaba ben adem cebeci aydında askerlik yapıyorum herkeze selam
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar meltem duman , 28 Ocak, 2009
bende karaçal köyündem meltem çok güzel resimler göndermişsiniz her sene gidemesemde var olması bana yetiyor teşekkür ederim böyle bir sayfa açtığınız için ellerinize sağlık
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: -1
0
sitedeki arkadaşlara teşekür
yazar ömer ağca , 20 Ocak, 2009
sayın site yöneticisi arkadaşlar karaçal adına neyapılsa azdır karaçal köyümuz için hepimizin elini taşın altına koyması gerekir sadece yapılacak işler mutarlarla olmuyor köyümüzü bölmeye ugraşmayalım karaçal köyümüz büyük bir köydür herkesin işideğildir bu köyü idare etmek bence bölünmeden bir bütün halinde mevcut heyete destek verip yola devam etmeliyiz tüm site calışanlarına teşekkür ederim
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +1
0
...
yazar EFKAN BİLGİLİ , 18 Aralık, 2008
sitede emeği geçen herkese teşekkür ederim.AKKUŞUN DAHA İYİ YERLERE GELMESİNİ DİLİYORUM
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +2
0
AKKUŞ
yazar mustafa , 17 Aralık, 2008
Sitede emeğe geçen herkese teşekkür ederiz.

Çalışmlarınızın devamını merakla bekliyoruz.
selamlar saygılar...
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
SELAMLAR..
yazar ENGİN SAVAŞ , 12 Aralık, 2008
Ailem ile birlikte KONYA da yaşıyoruz.Burada yaşayan tüm ORDU lular ve ailem adına bayramınızı kutlar , sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunarız.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
bayram
yazar oğuzhan kayım , 07 Aralık, 2008
tüm karacalköyünün kurban bayramı kutlu olsun.kayım sülalesinin bayramı kutlu olsun
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: -1
0
...
yazar nevzat güngör , 30 Kasım, 2008
herkese selam istenbuldan nevzat güngör site çok güzel olmuş emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: -1
0
...
yazar Oktay türedi , 28 Kasım, 2008
Karaağaç tepesi ile ilgili bir resim göremedim. Buna çok üzüldüm. burdan ilgililere sesleniyorum lütfen köyümüzle ilgili resim ekleyiniz.(tepenin üstü , çifte pınarlar yanı ,çukurağıl , çoraklık,yayla,v.s)
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +1
0
...
yazar Ayşegül BİLGİLİ KAYA , 25 Kasım, 2008
ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI MUHABİRİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
KARAÇAL
yazar ASIM BALCI , 09 Kasım, 2008
Sayın karaçallı hemşerilerim analarım bacılarım kardeşlerim sizlere köyümüz hakkındaki sorunlardan bahsetmek istiyorum köyümüzün yaylalarının mera istimlak programına alnımış bu mera istimlak programı olduğu zaman sayın köyü yöneten kişiler neredeydi neden itiraz etmediler veya itiraz süresi içinde neden mahkemeye vermediler sonradan halk duyunca mahkeye verelim diyorlar ve halkın cebinden masraf ettiriyorlar sonra köyümüzde bilir kişi olarak önerelen kişiler dogru konuşuyorlarmı dogru biliyorlarmı bunları araştırmak lazım sonra köyümüze baraj yapılıyor yapıldığı yer hosafdan aşağı gelen eglenceli mahallesinin altından geçen ırmak üzerine kuruluyor buradaki mağdur olan insinlarımızada sahip çıkalım yol geçen yerlere ve su altında kalan yerlere devletten dönüm başına 7 milyar ile 10 milyar arasında para alınması konusundu devletle pazarlık yapılması lazım sonra bizim köyümüzün tarımdan ve hayvancılıkdan başka geliri yok onun için tapu kadastura geçen yerlerde ekilen yerlere tam olarak tapularının tam olarak verilmesi gerekir.zaman zaman sorunları dile getiriyorum getirmeyede devam edeceğim.SAYIN KÖY İHTİYAR HEYETİMİZ BUNLARLA İLĞİLENİR ONLARA SAYGILAR SUNARIM
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +6
0
yesil memleketim
yazar berkay , 08 Kasım, 2008
ordunun akkuş ilçesındenım bu dunyada en guzel memleket ordu akkustur tum ordululara selamlar
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar aslan türedi , 24 Ekim, 2008
köyümün tüm halkına sevgilerimi gönderiyorum.böyle bir sitenin oluşumuna emek vvermiş tüm kişilere teşekkür ediyorum.oguzhan ve hakana selemlarımı gönderiyorum.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
cennet olan karaçal köyüne bahri den
yazar bahri türk , 14 Ekim, 2008
selam güzel köyümün aziz insanları geçmiş olan ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum sağlık mutluluk diliyorum beni arayın msn adresim Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +1
0
...
yazar hakan kayım , 12 Ekim, 2008
karacal köyümün hakkında araştırma yapıp yayınlayan BAHADIR KAYIM A sonsuz teşekkürler.Tüm kayım sülalesine selamlar.muhtar NEDİM OTCU yada selamlar calışmalarının devemını etmesini.köyümüzden bol bol resimler yayınlarsanız seviniriz
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +1
0
bayram mesajı
yazar türkay tacu kayım , 29 Eylül, 2008
karaçal köyümün ve tüm kayım sülalesini ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +1
0
BAYRAM MESAJI
yazar ASIM BALCI , 29 Eylül, 2008
SAYIN KARAÇAL HALKI RAMAZAN BAYRAMINIZI KUTLAR HAYIRLARA VESİLE OLMASI VE TÜM İSLAM ALEMİNENİN BAYRAMINI KUTLARIM
SAYGILARIMLA
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: -1
0
...
yazar hami kuyumcu , 27 Eylül, 2008
öncelikle siteye katkısı olan herkese teşekkür eder ve başarılarının devamını dilerim.site güzel olmuş dahada güzel olacak inşallah. ayrıca tüm KARAÇAL KÖYÜNÜN RAMAZAN BAYRAMINI KUTLAR SAGLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİM
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar oğuzhan kayım , 23 Eylül, 2008
TÜM KARACAL KÖYMÜN GÜZEL İNSANLARININ
RAMAZAN BAYRAMNI KUTLARIM....
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +1
0
fotoları gönderemıyorum
yazar erdem , 23 Eylül, 2008
fotoları bir tülü gönderemiyorum
bir kaç kişi beni msn'e eklesın yada onlar msni sitede yayınlasınlar
ben msn aracaılığı ile gönderecegim fotoları arkadaşlaım siz sitede yayınlarsınız
..
msn adresim:::: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
beni ekleyinn
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
resim var
yazar erdem türk , 21 Eylül, 2008
ya arkadaşlar ben karaçal köyünden salihin oğlu erdem..
bende 30 tane fotoğraf var ama nasıl sitede yayınlacagı hakkında bir bilğin olmadıgımdan dolayı bu güzel köyümüzün fotolarını siz hemşerilarimle paylaşamadığım için üzgünüm...
bu konu hakkında bılgı vermek isteyen aşağıda vereceğim msn adresimden bana yardımcı olursanız kıvaç duyarım... şimdiden teşekkür ederim
msn adresim::: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

SİTE YÖNETİMİ: Erdem kardeşim resimleri Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız yada Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız adreslerinden birine email ile göndermen yeterli olacak
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar NEDİM OTCU , 20 Eylül, 2008
bütün karaçal köyünün ve islam aleminin ramazan bayramaını kutlar hayırlara vesile olmasını yüce haktan niyaz ederim
EYALET MUHTARI
NEDİM OTCU
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
merhaba karacal koyu
yazar bayramotcu , 10 Eylül, 2008
selam karacal ve ıskenderlı mah.ayrıca karacal koyu muhtarı nedım otcu ıstan buladan hepnıze selam hayırlı gunler
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
GÜZEL KÖYÜM
yazar sadi acikalin , 07 Eylül, 2008
Köy olurda güzül olmazmi baba vatani ana diyari bulunmaz varlik köyümüz saygi ve sevgiyle hepinizi selamliyorum bahadir kardesim yorumlarin güzül tarihi bilgilerine saygi duyuyorum. senden tarihimiz ileilgili bir bilgi almak istiyorum ACIKALIN,larin köye nasil geldigi hakkinda tarihcen varsa sevinirim tesekkurler
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
yorum
yazar SADI ACIKALIN , 07 Eylül, 2008
selam karacallilar bahadir kardesimiz köy hakkindaki bilgilerini verirken lütfen ayirim yapma genis düsün selamlar.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
KOYUM KARACAL EYLENCELI MAHALLESI
yazar NURETTIN.TASCI , 06 Eylül, 2008
DEGERLI KARACALLILAR SIZLERI GONULDEN YUREKDEN SELAMLIYORUM O GUZEL TEMIZ YUREKLI INSANLAR NE KADAR UZAKDA OLSAKDA GUZELDIR AKKUSUMUZUN INSANLARI DEGERLI MUHDARIMIZ SENDEN RICAMIZ YOLLARIN ASVALTLANMASINI ISDIYORUZ VALILIKSE VALILIK BAKANLIKSA BAKANLIK NE GEREKIYOSA YAPALIM BU KOYLER BIZIM KOYLERIMIZ BU CANLAR BIZIM CANLARIMIZ CAMURDAN CIKILMIYO YA BUNA BI CARE BURDA AYRICA *ASIM BALCI BEYE YAZILARINDAN DOLAYI TESEKKURLER ASIM ABI BU YOLLAR ICIN BIR COZUM YOKMUDUR SEVGILER SAYGILAR EYLENCELI MAH LESINDEN NURETTIN TASCI.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +1
0
akkşum
yazar muratr , 04 Eylül, 2008
slm herkese önçelikle hep aynı resimler yani başka köyün resmi yokmu hep aynı yerler aynı köy ver aynı resimler degişlik her zaman iyidir.ben böyle bilirim .köylerimisiz vidiyosu olabilir yani zor bişey degil sadeçe ilgisizlik bençe.muhtarız bu resimleri nasıl yaptıysa herthalde bunlaa yapar demi muhtarım.birde köylerimde ne bitiyor ne yapılıypr bunlarında söylenmesi yada duyurul ması gekli internet sitesinden.diyeçekler bukadar herkese slm edrim.saygılar muhtarım

Sİte Yönetimi: Güzel görüşleriniz var. Eleştiriniz de var. Ama sizde adınızı ve soyadınızı yazmamışsınız. Lütfen adınızı ve soyadınızı yazınız.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
KÖYÜMMMMMMM KARAÇAL
yazar ASIM BALCI , 02 Eylül, 2008
Sayın karaçalı hemşerilerim sizlerin çok şanslı oldugu bir yerde yaşıyorsunuz neden derseniz köyümüz öyle bir köyki yeşiliyle daglarıyla ormanlardan akan sularıyla gülüyle tikeniyle hele helede o güzelim insanlarıyla bir başkadır benim köyüm atalarımız boşuna dememişle kuşu kafese koymuşlarda illede vatan demiş benim köyümün 12 mahallesi var 12 mahallenin başı olan tertil ile niksarın fosaf köyüne kadar olan yerdeki insanlar aynı olmalıdır ama nerede bazı mahalleler bazı mahalleri ezmenin peşinde insanların duygu ve düşüncelerini kullanarak insanları ezmenin peşinde bunu temamen ortadan kaldırmak lazım şu günümüzde basın yayın var görsel yayınlar var yani gazeteler televizyonlar var gazete okuyun televizyon izleyin hiç bir zaman hakınızı yedirmeyin hiç bir zaman korkmayın yani 100 gün tavuk gibi gezecenize 10 gün horoz gibi yaşayın bundan iyidir her zaman hak hakdır sizler eski atalarımız gibi husumetli olmayın bir sorun varsa oturun konuşun çözüm üretin devletler bile savaşır binlerce askeri kırılır sonunda masaya oturur bunları neden anlatıyorsun diyebilirsiniz ama siz siz olun hiç bir yerde hakkınızdan taviz vermeyin
SİZLERİN RAMAZAN ORUCUNUZU SAGLIKLA TUTMANIZI GÜZEL RAMAZAN BAYRAMINA KAVUŞMANIZI İSTERİM
SAYGILARIMLA SEVGİYLE KALIN
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +1
0
...
yazar oğuz , 31 Ağustos, 2008
köyümüzün tarihçesin yazan bahadır kayım kardeşimize sonsuz teşekkürler.ayrıca köyümüzün hakkında daha geniş bir araştırma yapıp yayınlarsanız bizler için ve daha cok resimler bekliyoruz.muhtarımıza cok tşkler
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
karacal
yazar nurettın tascı , 20 Ağustos, 2008
degerlı karacallılar ne guzelldır bızım oralar ne kadar gurbrtde olsakda doyulurmu o koylere dagına tasına hayranım koyum eylencelı mahallesınden nurettın tascı muzızyen tek bır ısdegımız var oda yoldur bıze cokmu goruluyo sayın beledıye baskanım sız harbıden sevımlı ısını ıyı yapan baskansınız sana guvenıyoruz bu yolları bır an once asvalt yapacagını bılıyoruz ne olur bu yola bı care saygılarımla
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar SADİ GÜNGÖR , 17 Ağustos, 2008
TÜM KÖYLÜLERÜME SELAM OLSUN .. RESİMLER VE KÖYÜMÜZÜN TARİHİ HAKKINDA YAPILAN ARASTIRMA YAZISI ÇOK GUZEL BENDE AYNI CALIŞMAYI YAPTIM FAKAT YASLILARIMIZIN VE DEDEMİN ANLATTIKLARINI ŞEKİLLENDİRİP YAZI DİZİSİ HALİNE GETİRMEYE PEK FIRSATIM OLMADI AMA BAHADIR KAYIM I BU BASARILI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM VE HACILI MAHALLESİ HAKKINDA YAZMIS OLDUGU TARİHİ ACIKLAMA YAZISINA İLAVE OLARAK YAKIN BİR GELECEKTE RESİMLER ESLİĞİNDE EKLEME YAZI DİZİSİ HAZIRLICAM BU TÜR ÇALIŞMLARA HEM KÖYÜMÜZÜN GECMİŞİNDEN KOPMAMASINA HEMDE AİLELERİN AKRABALARIN VE YENİ YETİŞEN NESİLLERİN NEREDEN NE ŞEKİLDE GELDİKLERİNİ NE KOŞULLARDA YASADIKLAINI ÖĞRENMELERİNDE BUYUK BİR ÖNEM TASIMAKTADIR . KÖYÜMÜZÜN HACILI VE IRMAKKIYISI MAHALLELERİNİN DOĞUSUNDA KALAN YAYLA DEDİĞİMİZ BAZI BÖLGELERİNDE YAPMIŞ OLDUGUM ARASTIRMALAR SONUCU ERMENİ VE RUM YASANTILARI OLDUGU VE YİNE DOGUDAN BATIYA GECİŞ GÜZERGAHI OLARAK KULLANILAN KERVAN YOLLAI BULUNMAKTADIR . HACI MAHALLESİ YAYLASI NDA BULUNAN GÜRGENLİK DEDİĞİMİZ BÖLGEDE İLK TÜRK YERLEŞİMİ YAPALAKKOCA TARAFINDAN YAPILMIŞ DEDEM VE HACILI KÖYUNUN YASLILARINDAN EDİNMİŞ OLDUGUM BİLGİYE GÖRE YAPALAKKOCA ANADOLUYA İLK GÖÇ EDEN TÜRKMEN BOYLARINDAN BİRİNE MENSUP GECİMLERİNİ TARIM VE HAYVANCILIKLA SAGLAYAN YAPALAKKOCA VE BERABERİNDEKİ AİLESİ GÜRGENLİK DEDİĞİM BÖLGEDE YERLEŞMİŞ YAPALAK KOCANIN 4 TANE OĞLU VARMIŞ ....... DEVAMINI VE ANLATMIŞ OLDUKLARIMIN DETAYLI YAZI DİZİSİNİ EN KISA ZAMANDA SİTEMİZ YAYINLAR İSE BU SAYFADA YAZICAM İNŞ.BU ARADA BEN YAPALAKKOCANIN TORUNUYUM HACI İMAMIN OĞLU ALİBEY İN OĞLU MEHMET ZİYANIN TORUNUYUM TÜM KÖYLÜLERİME VE HACILI MAHALLESİ AİLELERİNE SELAMLAR ..
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +1
0
bende burdayım
yazar gökdoğan otçu , 16 Ağustos, 2008
nasıl başlayacağımı bilemiyorum ama tam anlamıyla mükemmel helede benim gibi köyüne hasret ana baba ocağını özleyen bir insan için bu sayfa harika.ewettttttt gelelim konuya köyümüzün akkuş ilçesi içinde bu kadar güzel bi hale getirmek için hep beraber çalışmalarımıza devam edelim ve bunun böyle olmasında emeği geçen tek insan karaçal köyü muhtarı NEDİM OTCUYA köstek değil destek olmaya devem edelim şunu hiç bi zaman unutmayalım veren el alan elden üstündür uzatmaya gerek yok hep beraber yola devem diyorummmmmm büyüklerin ellerinde küçüklerin gözlerinden öpüyorum karaçal köyü iskenderli mahallesine slm..
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar ayşegül , 12 Ağustos, 2008
neden çalışmalarınızın yoğunluğu karaağaç tepesinde köyümüzün heryeri güzel değilmi çok gurmetçimiz var onlarda büyüdükleri yerleri uzaktanda olsa görmek istemezmi çok güzel olmuş fotoğraflarınız çok güzel
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
selamlar olsun karaçal köyüne
yazar serkan , 11 Ağustos, 2008
selamlar sevgili karaçal köyülere ben cemal otcunun oğlu serkanım köyümü çok sevi yorum karçal köyü muhtarı amcam nedim otcuylada büyük gurur duyuyorum bizim köyümüz şimdiki muhtarımız zamamnına kadar hiçbir hizmet görmemiştir onun zamanıyla dahada gelişmeye başladı ve devamda ediyor muhtarımıza buradan candan yürekten selamlar gönderrim herkese diyorumki özellikle karaçal köylülere gelin köyümüzü dahada geliştilerim birlik olalım gurbetiki geler sizlerde duyun sesimizi gelin beraber olalım buradan muhtarıma ve iskenderli halkına selamlar söylerim elvan mesajını beğendim soner seninkide hepinize tşk ederim
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
güzel köyümüz
yazar necla otcu , 09 Ağustos, 2008
resimler çok güzel olmuş. uzun zamandır gidemedim ama resimler yeterde artar bile burdan iskenderli mahallesinde oturan biricik ebem fadik otcuya.kuzenim bayram otcuya ve canım dayım karaçal muhtarı nedim otcuya slm eder ellerinden öperim.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
slm bende burdayım
yazar elvan otcu , 08 Ağustos, 2008
öncelikle yorum yazan herkese slm eder ve kutlarım.ben bu sene gidemedim ama resimler yeterde artar bile gitmiş kadar oldum.biricik abicim soner ilik yorumun süper olmuş seni çok seviyorum abicim.yakışıklı amcam senide unutmadım karaçal muhtarı NEDİM OTCU ya selam eder ellerinden öperim amcacım sen bizim gururumuzsun iskenderli mahallesinedeki herkese slm..
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
akuşun güzelligi
yazar erkut , 08 Ağustos, 2008
Meraba benim adım erkut akkuşun karaçal koyü eylenceli mahallesi de oturuyorum koyüm çok güzel bir yer tüm trist lerin oordu gelmeliler bence koyumüz mahallemizilimiz ilçemiz çok güzel herkesin ilimize gelmeliler dogal kültürel mirasımız var biz karadenizliler olarak herkesin akkuşu ziyaret edilmeli saygılarla
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
şu an orada olmak
yazar Ramazan IŞIK , 05 Haziran, 2008
S.A.Karaçal resimlerde yeşil nekar canlı,renkler ne kadar canlı resimler ne kadar net
şimdi orada olup göremediğim köyümün o tertemiz havasını ciğerlerime çekmek isterdim
serin sularından içip,yüzüme çalmak isterdim
inşallah ömrüm sona ermeden rabbim bana köyümü görme fırsatı verir hakkınızı helal edin sevgilerimle.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar karaçallı mesut , 27 Mayıs, 2008
tüm güzel köylülerime selamlar sitemizde yeni bahar ve yaz resimlerini yayınlarsanız sevinirim teşekkürler
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar sevgi_türedi , 01 Mayıs, 2008
Herkese merhabalar.Artık havalar ısındı,yapraklar yeşerdi akkuşun köyleri şimdi daha bir güzeldir biz uzaklardan göremiyoruz ama sizler bize ulaştırırsanız çok memnun oluruz.BU İSTEĞİMİZ İLE İLGİLENİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİZsmilies/smiley.gif)))
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +1
0
\"\"\"\"uzakları yaklaştıran, hasretleri
yazar soner ilik , 05 Nisan, 2008
"arkadaşlar herkes elini taşın altına koyarak bu siteye ve özellikle karaçal köyünü yüceltmemiz gerekiyor..ben resim yolluyorum devamlı...karaçal köyü muhtarımız Nedim OTCU ya selamlar..herkes birbirini tanıması gerekiyor...karaçal köyü iskenderli mahallesindeki herkese selamlar...
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
güzel köyümüz
yazar sevgi , 04 Nisan, 2008
Öncelikle karaçal köyü insanlarını selamlıyorum. Sitenizde köyümüz insanlarını görünce çok sevindim.Ama daha fazla resimler görmek istiyoruz.Ayrıca sizi tebrik ediyorum siteniz çok güzel.Tüm akkuş halkına selamlar
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
güzelim karaçal
yazar bahri türk , 28 Mart, 2008
öncelikle karaçal köyünde şu an ikamet eden köy halkına selam ben kürtlü mahallesin den merhum ellez hüseyinin küçük oğlu sitenizde daha çok resim ayrıca kürtlü mahallesinin de resim lerini yayınlarsanız gurbetçi olarak çok seviniriz
sitenize başarılar köy yönetimine selamlar
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +2
0
slm köyümü özledim
yazar yaren , 23 Mart, 2008
ben kod adı yaren.hacılı mahallesindenim.
orda yazısı olan tanıdığım hemserilerim var.hacılılara çok slm
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
karaçal
yazar murat , 21 Mart, 2008
resimler felan güzel ama biz yoların daha güzel olmasını istiyoruz.yooların asfeltlanması yada güzel bir hale getirilmesi istitoruz.bence fotograflardan daha çok yolara önem vermeliyiz.biz kendi köylerimize geldimizde köye ulaçmamız çok yolalıyor.önce lütven yolların yapılmasını istiyoruz.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
hey gidi karaçal
yazar or_sa nakış desen san.tiç_a.ş. , 25 Şubat, 2008
hey gidi karaçal duyfum ki seni löylükten çıkarmaya çalışıyorlarmış sen sakın elinden bırakma köylüğünü biz sana yardım edeceğiz.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar ASIM BALCI , 20 Şubat, 2008
Ben Akkuşun karaçal köyünden Balcı ogullarından Koç Alinin torunu Cevat Balcının oglu İnfaz Koruma Memuru Asım BALCI bUradan bütün karaçallılara sesleniyorum.Her gittiginiz yerde bir sandalyeniz olsun başınız dik gezin her zaman birlik beraberlik içinde olun bütün karaçallılar beraberlik içinde olursak üstesinden gelemiyecegimiz hiç bir iş olmaz sürekli ileriye bakın geriye bakmayın aklın yolu birdir buradan yakın yerleri görmeyin ankarayı ve dünyayı görün ufkunuz geniş olsun dar görüşlü olmayın geçmişte atalarımızın yaptıkarını unutun onlar gibi cahiliyet olmasın
BENİ BURADAN OKUYAN BÜTÜN İNSANLIGA SEVGİLERİMİ VE DUYGULARIMI YOLLUYORUM BANA ULAŞMAK İSTEYEN İN SANLARADA MSN ADRESİMİ VERİYORUM Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız dan bana ulaşabilirsiniz
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +2
0
sılaya hasret
yazar bahri türk , 11 Şubat, 2008
sitedeki resimlere teşekkür eder resimlerin devamı nı ister başarıların devamını dilerim
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
gurbet kuşu
yazar selçuk GÜNGÖR , 09 Şubat, 2008
karaçal köyü hacılı mahallesinden Şükür GÜNGÖR' ün torunu; resimler ve site çok güzel olmuş emeği geçen herkese teşekkür ederim,
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: -1
0
CENNETEN BIRPARCA
yazar BAYRAM OTCU , 09 Şubat, 2008
SAYFA OKADAR GUZEL OLMUS KI DEYECEK KELIME BULAMIYORUM HELE BENIM GIBI MEMLEKETINDEN UZAKTA OLANLAR BU SAYFAY LA TATMIN OLABILIRLER HARIKA OLMUS İZMİRBERGAMADAN KARACAL KOYLULERINE VE OZELLIK LE MUHTARINA SEVGILER SAFAK:180
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
TEKRAR
yazar Dündar KOCAGÖZ , 05 Şubat, 2008
önceki yorumda websiteyi belirttim fakat çok küçük bir simgeyle gösterilmiş. bende yazının içine ekleyip tekrar yazma gereği duydum. resimler periyodik olarak güncellenecektir. teşekkürler.
http://karacal.blogspot.com/
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: -1
0
Memleket bir başka.
yazar Dündar KOCAGÖZ , 05 Şubat, 2008
Karaçalla ilgili daha doğrusu hacılı mahallesi ile ilgili bir kaç resim.. eklemeye devam edeceğim..
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
ne guzel karaçal
yazar bayram otcu , 26 Ocak, 2008
slm ben izmir bergama da askerlik gorevını yapan ve kısa zamanda hakkarı yollarında askerlıgıne devam edecek olan karaçal koyu muhtarının yegenı olmaktan gurur duyan yagız bır delıkanlıyım neyse buradan sayın nedım otcuya duyrulur iskenderli mah. nin fotograflarını da yayınlamanı ıstıyoruz saygılar
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
Memleketim
yazar Yusuf Görmüş , 22 Ocak, 2008
ben karaçal hacılı mahallesinden yusuf görmüş resimler çok güzeldi değişik köylerin resimlerinide yayınlamanızı istiyorum saygılar
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar tülin türedi , 14 Ocak, 2008
aslında bi site için yeterli bu fatoğraflar ama biz karaçallılar bu köyün taşının toprağının güzelliğini bildiğimiz için yetersiz geliyo bencede video olmalı hatta site yönetimine sesleniyorum bende güzel kısa bi video var eğer ok derlseniz gönderebilirim o köyümün kuş seslerini herkesin duymasını isterim selametle kalın....

Site Yönetimi: Tülin hanım siz elinizdeki videoları gönderin. Çok yakında videolar bölümünü hizmete açacağız ozaman orada yayınlayacağız.Bilginize...
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar mesut duman , 13 Ocak, 2008
karaçal merkezden mesut tüm köylülerime selamlar
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar Tolga Kayim , 12 Ocak, 2008
ben almanyadan bütün akkuslulara ve özellikle Kayim ailesine selamlar yolliyorum.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +2
0
YEŞİL KARAÇAL
yazar NİHAT ÇİMEN , 09 Ocak, 2008
GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL ÇALIŞMA AMA RESİM VE VİDEO AZ DAHA FAZLA OLSA DAHA GÜZEL OLUR.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar ERDEM TÜRK , 06 Ocak, 2008
Ben köyümüzle ilgili video konulmasını arz ederim.Ayrıca köyümüzün daha ayrıntılı şekilde tanıtılmasından yanayım.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
İSTEK
yazar erdem türk , 06 Ocak, 2008
köyümüzle ilgili video olmasını arz ederım
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar ERDEM TÜRK , 06 Ocak, 2008
ben köyümüzle ilgili güzel bir yada daha fazla video konulmasını arz ederim.ayrıca köyümüzün site içinde tanıtılmasını isterim.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +1
0
...
yazar MUSTAFA , 03 Ocak, 2008
ben ankaradayımama gönlüm memlekette beş yıldır gelemiyorum ama sizlerin veteknolojinin vasıtasıyla canım istedikçe ordayım
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar MESUT , 30 Aralık, 2007
KÖYÜMÜZÜN RESİMLERİNİN YAYINLANMASINI İSTİYORUZ.

site yönetimi:Sayın Mesut bey, elinizde olan resimleri bizlere yollarsanız aralarından kaliteli olan ve köyünüzün güzelliklerini yansıtan resimleri yayınlıyoruz.Bilginize.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
herşey karacal köyi için
yazar MEVLÜT YÖRÜK , 23 Aralık, 2007
su an ünyede oturup köyümüze sahıp cıkalım cok yakında olduğumuz halde cok uzak kalıyoruz sadece bayramlarda kabır üstüne gıdıyoruz.ama dısardakı ınsanlar daha duyarlı bızlerden su an köyde dededen kalma evımız yıkılmıs allah nasıp ederse 2008 yılının yaz ayında oraya ev yapmayı düşünüyorum vede
köyümle özdesmeyı daha ıyı yapacam.Sıtemız de güzel yorumları da okuyorum.TEŞEKKÜR LER
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
\"HERŞEY KARAÇAL KÖYÜ İÇİN\"
yazar soner ilik , 22 Aralık, 2007
GERÇEKTEN GÜZEL OLMUŞ...ELLERİNİZE SAĞLIK HERŞEYDEN ÖNCE TEBRİKLER..BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPTIĞINIZ İÇİN...
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +0
0
...
yazar ersin bilgili , 19 Aralık, 2007
guzel olmuşda resımler yetersız

Site Yönetimi: Ersin bey haklısınız tabiki yetersiz katlıyoruz. Fakat eldeki imkanlar dahilinde bu resimler mevcut eğer sizlerin veya çevrenizdekilerde köyünüze ait güzel resimleriniz mevcut ise bize maille yollayın ekleyelim hemen. İlginiz için şimdiden teşekkürler.
hatalı kullanımı bildirin
Skoru düşürün
Skoru yükseltin
Oy sayısı: +1

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy